Aroma marketing

Aroma marketing emocionálne ovplyvňuje správanie spotrebiteľa, ale aj výkon zamestnancov.

Aroma marketing je najnovší trend priameho marketingu. Jeho základom sú účinky arómy  na ľudský organizmus a spôsob, akým dokáže ovplyvniť  naše konanie.

Aroma marketing vychádza z predpokladov, že informácie vnímané čuchom ovplyvňujú zákazníkove rozhodnutie, pretože vzbudia určité emócie, či spomienky. Vôňu a s ňou spojený zážitok si ľudia pamätují z 65 % i po roku, u zraku už po štyroch mesiacoch klesá presnosť vzpomienky na polovicu. Čuch je tiež jediný zo všetkých zmyslov, ktorý se nedá vypnúť.  V neposlednom rade vôňa má schopnosť výrazne zvýšiť predaj.

Aroma marketing pozitívne ovplyvní správanie vašich zákazníkov, zvýši produktivitu vašich zamestnancov, vyvolá emócionálne spojenie práve s vašou značkou a premní návštevníkov na platiacich zákazníkov. Dovoľte nám vytvoriť dlhotrvajúci a nezabudnuteľný dojem vo vašich priestoroch. Vyskúšajte silu arómy vo vašich priestroch počas 30 dňovej skúšovnej lehoty a posúďte jeho účinky sami.

CHCEM VYSKÚŠAŤ