Blackbird

Riešenie AuthenWare™ je overovacia technológia založená na biometrike správania, ktorá sa používa ako druhý faktor.
 
Je veľmi presná a zrozumiteľná pre koncových používateľov. Naše riešenie svojou presnosťou prekonáva ostatné biometrické overovania vrátane snímania odtlačkov prstov a očných sietnic. Na rozdiel od nich však neohrozuje súkromie používateľov.
AuthenWare je výlučne softvérové riešenie, ktoré nevyžaduje žiadne tokeny ani iný doplnkový hardvér pre používateľov. Umožňuje tak jednoduché, cenovo výhodné a spoľahlivé overovanie používateľov.
AuthenWare™ zaisťuje, že:
  • k aplikáciám a údajom majú prístup len oprávnení používatelia,
  • sa zisťujú neplatné pokusy o prístup,
  • prípadné ukradnuté poverenia prestanú byť použiteľné,
  • používatelia budú neustále maximálne spokojní,
  • overovanie spĺňa vládne nariadenia a nariadenia týkajúce sa ochrany osobných údajov.
  • že pripravované legislatívne úpravy o kybernetickej bezpečnosti, ktoré vyžadujú splnenie istých nárokov by mal spĺňať (vyhovuje napr. požiadavkám kybernetického zákona v ČR).
 
AuthenWare využíva prelomový viacfaktorový prístup k overovaniu identity pomocou biometriky správania. Táto biometrika sa zakladá na matematických a štatistických percentuálnych hodnotách, ktoré spoločne vytvárajú jedinečnú a merateľnú charakteristiku osoby. Takto vytvorená charakteristika sa následne používa ako identifikácia. Na overovanie používateľov slúži viacero bezpečnostných algoritmov, ktoré zaznamenávajú a merajú jedinečné charakteristiky ľudí vrátane spôsobu stláčania klávesov, spôsobu správania a faktorov z okolitého prostredia. Softvér tým vytvorí osobnú bezpečnostnú charakteristiku nazývanú AuthenWare Singularity Pattern™, ktorá predstavuje jedinečný digitálny podpis. Sofistikované algoritmy riešenia AuthenWare sa zakladajú na poznatkoch z oblasti umelej inteligencie. Softvér sa učí jemné rozdiely v správaní používateľov a v spôsobe, akým stláčajú klávesy. Dokonca sa dokáže prispôsobiť zmenám v správaní, napríklad v dôsledku užívania liekov, zranenia alebo únavy. Netreba neustále meniť meno používateľa a heslo alebo prístupovú frázu.
 
Pri každom prihlásení sa prihlasovacie charakteristiky používateľa porovnávajú s charakteristikou AuthenWare Singularity Pattern. Ak sa zistí ich matematická podobnosť, danému používateľovi sa povolí prístup. Človek, ktorý získal meno používateľa, heslo či iné overovacie informácie neoprávnenie, však prístup nebude mať povolený, pretože jeho charakteristiky sa nepodobajú charakteristikám platného používateľa. Riešenie AuthenWare nehľadá identické zhody, ale výraznú koreláciu medzi aspektmi správania používateľa, ako je napríklad dĺžka stlačenia klávesu a čas medzi stlačeniami klávesov, čo sú veľmi individuálne hodnoty.