Interná komunikácia
 budujte silný a informovaný tím

Ako vybudovať potrebnú úroveň vedomia zamestnancov o poslaní, hodnotách, stratégii a výsledkov firmy?  Ako komunikovať so zamestnancami bez prístupu k pracovným počítačom, či zefektívniť komunikáciu s tými, ktorým sa dôležité oznamy a informácie zasielané e-mailom strácaju v mailboxe? V mnohých firmách je implementovaný Intranet, ktorý je častokrát neprehľadný, obsahuje príliš veľa informácií a zamestnanci ho používajú iba zriedka.

Komunikujte efektívne

1. Zefektívnite komunikáciu dôležitých oznamov vedenia spoločnosti, KPIs výroby, personálneho alebo operačného oddelenia.
2. Dajte na oči firemné novinky, zdôraznite význam BOZP opakovaním ukážkových fotiek alebo naučnými videami.
3. Vytvárajte pozitívne vzťahy na pracovisku, dosiahnite angažovaných a loajálnych pracovníkov.
4. Zaveďte osobný prístup pri pracovných a osobných mílnikov vašich zamestnancov.
5. Šetrite čas, náklady na tlač, kuriéra, umiestňovanie a likvidáciu materiálov.
6. Prejavte uznanie vašim zamestnancom a poďakujte sa im verejne.
7. Budujte atraktívnu firemnú kultúru pre mladú generáciu.

Ako pomáhame našim klientom?

(Slovnaft, KPMG, Falck, MONDI a ďalší)

Poskytujeme softwarové riešenie pre informačný obsah a online správu obrazoviek pomocou ENPLUG alebo iLumio.

Analyzujeme miesto výkonu práce a navrhujeme rozmiestňovanie obrazoviek s najvyšším dopadom pre informovanosť.

Integrujeme firemné databázy s obrazovkami a tak prinášame modernú úroveň internej komunikácie do vašej firmy.

Kontaktujte nás