INOVATÍVNE RIEŠENIA PRE FIRMY

INNOVATIONS THAT MAKE SENSE

Royalty Free Music

Zabudnite na poplatky zo SOZA, OZIS a SLOVGRAM.

MoreMore

Interná komunikácia

Zefektívnite komunikáciu vo firme správou obsahu obrazoviek.
MoreMore

Smart WiFi

Nadčasový nástroj na spoznávanie zákazníkov a získavanie dát.

MoreMore

Enplug

Najmodernejší software pre správu obsahu obrazoviek.

MoreMore

Aroma Store

Aróma vyvoláva emócie a mení správanie zákazníkov.

MoreMore

Beacon

Poskytuje prispôsobený obsah na mieru na základe jeho preferencií a polohy.
MoreMore

iLumio

Integračná platforma pre hotely a verejné budovy.

MoreMore