Je výrobní software jen o výrobě?

Ano všichni to víme, výrobu je třeba navrhnout, zpracovat kusovníky, naplánovat, řídit, provázat se sklady. Opravdu to ale stačí? Na co všechno je dnes třeba myslet, abychom ustáli všechny změny a tvrdou konkurenci, která  na trhu vládne...?

Změny se na výrobní firmy valí ze všech stran. Dříve fungovaly veletrhy, vývoj se plánoval na roky dopředu. Ale dnes? Přechod do on-line světa už nějakou dobu probíhá, ale "Corona" období tento přechod násobně zrychlil. Spolupráce na dálku, on-line meetingy, prezentace, obrovské posílení on-line prodeje totálně zamíchal s kartami. Teď vyhrávají ti, co umí rychle reagovat a přizpůsobit se.

Proč už dnes klasický přístup k řízení výroby a základní výrobní SW nestačí?

V tomto článku si připomeneme, které oblasti ovlivňují vaši flexibilitu práce a plánování výroby.

#1 Zajistěte si přístup k aktuálním informacím

Čekat, až někdo ve firmě aktualizuje tabulku, přepíše ručně data, může stát spoustu peněz. Na to není čas. Zákazníci jsou díky konkurenci stále náročnější a chyby odpouštějí už méně. Problémy proto potřebujeme odstraňovat co nejrychleji. Informace z výroby získávat co nejdříve to jde a zobrazovat si je přehledně např. v přednastavených dashboardech. Jen tak získáme přehled nad tím, zda jsou vyráběné zakázky ziskové či ztrátové, co je třeba změnit a podle čeho se správně a včas rozhodovat.


#2 Maximálně elektronizujte

Budu se v tomto článku několikrát opakovat. Jde o rychlost a efektivitu. Možná pro někoho otřepané fráze, ale i přesto pravdivé. Data je třeba sbírat a online vyhodnocovat. Řešit to papírově, mít např. vytištěné průvodky někde může fungovat, ale tím nic nezrychlíte.

Vývoj techniky jde naštěstí rychle vpřed a chytrý mobil nebo tablet je dostupný už i za pár korun. Když máte firemní SW v těchto zařízeních, sbíráte data např. z výrobních pracovišť ihned.


#3 Změny zavádějte co nejrychleji do praxe

A je to tu zase - rychlost rozhoduje. Obratem je potřeba reagovat na zjištěný nestandardní stav, zavádět opatření změn, sledovat jejich realizaci a vše vyhodnocovat. Pokud máte okamžitá data, ideálně sesbírané elektronicky z celé výroby, včetně záznamu chybovosti, zmetků, měření a kontroly např. kvality, potřebujete mít i pořádek v zavádění změn. Vytvořit například novou verzi BoM-u (kusovníku), ihned je na dálku nahrát do tabletů na výrobních stanovištích a sledovat, jak se změna projevila.

#4 Nepodceňujte vzájemnou  komunikaci

Právě tady co nejvíce zapracujte. Správné nastavení vzájemné komunikace vám dokáže rapidně zvýšit vaši efektivitu. Představte si, že máte splněné všechny body výše. Máte data v reálném čase, už jste vše elektronizovali, dokážete procesně rychle zavádět změny, ale čekáte, až klíčový člověk, zaměstnanec, dodavatel, zákazník, nalezne v záplavě e-mailů potřebnou informaci, tu si s vámi telefonicky, nebo dokonce na meetingu upřesní a pak možná teprve vyřídí...

Zapište si jednu věc - e-mail, už je přežitek, meetingy často jen zdržují. Potřebujete předávat jasné, cílené informace a informačními kanály, které vás ani druhou stranu nezdržují a zaberou jen chvilku. Sci-fi? Ne! Realita - řízené chaty, vazby přímo na konkrétní místa a doklady ve firemním systému, zákaznický portál vám to umožní.

ŘEŠENÍ - vše v jednom firemním systému

Máte 2 základní možnosti, jak těchto 4 bodů dosáhnout.

  1. Máte několik vzájemně provázaných jednoúčelových systémů

    Např. skladový systém, účetnictví, výrobní systém, systém pro obchod (CRM) a nabídky. Proč ne? Když chcete jít touto cestou, počítejte s tím, že budete složitě učit zaměstnance pracovat v mnoha systémech, řešit nejednotnost a přepisování dat a hůře se dostanete k celkových statistikám, dashboardům a podkladům pro klíčová rozhodnutí.

  2. Pořiďte si jednotný, celofiremní systém (ERP)

    Pokryjete jím téměř všechny oblasti činností - od marketingu, obchodu, až po výrobu, sklady, nákup i účetnictví. Dokážete tak nejen rychle zavádět změny ve firmě, které úzce souvisí se změnami ve firemním systému, tak i získáte jednotná data pro vyhodnocování stavu firmy, ziskovosti zakázek. Snadněji odhalíte úzká místa ve firmě, kde máte příležitost se zlepšit a zefektivnit.

A jak jsem na začátku zmínil, trh se rychle vyvíjí, tak pro vás mám dobrou zprávu. Na trhu již existuje ERP systém, který je cenově dostupný i pro malé a střední firmy, přestože dokáže řídit např. i automobilku. 

Jde o systém Odoo, fenomén v oblasti ERP, který se nejrychleji šíří po světě, má přes 7 miliónu uživatelů a využívají ho desetitisíce firem.

Jak se zmíněnými 4-mi body vám dokáže pomoci ukážeme on-line na webináři:

 
 
Proč Odoo dopadlo lépe
ve srovnání se SAP & Netsuite (report G2)