Service guy_mock-up

Support & Maintenance 

Applicable for any Odoo instance running on odoo.sh hosting or 26HOUSE Cloud hosting.


Order now  Learn more
 

Support & Maintenance

Applicable for any Odoo instance running on odoo.sh hosting or 26HOUSE Cloud hosting.

Book appointment  Learn more

Our references

We are experienced with starting businesses, large companies, and banks.

Moore BDR logo, 26HOUSE reference    Slovanet logo, 26HOUSE reference

CMT logo, 26HOUSE reference     

Innovatrics logo, 26HOUSE reference

PricingService Catalog


 
DescriptionBasic
149 €  /monthly

Most popular

Sta​ndard
299 € /monthlyProfi

 On-demand   

Support for 26HOUSE
modules a customizations
 
(Helpdesk & ticket management)
Update and bugfix of
modules & customizations
L3 support
 
 
Extended support for Odoo
Community & Enterprise
 
(Helpdesk & ticket management)

 
Support tier**
L1, L2, L3


 
Service Desk availability
Reserved capacity for your
requests. Unlimited access
to 26HOUSE knowledge
base
 
 
Dedicated
consultant / specialist
Consultant, who understand
your needs
Guaranteed
Resolution Time
 
Priority - Response / Resolution Time
P1 (Urgent) 6 hours / 1 working day
P2 (High) 8 hours / 3 working days
P3 (Low) 48 hours / 8 working days

Service review
Collecting and evaluation
of metrics & KPIs
 BONUS discount for
26HOUSE Cloud
hosting services
 
Discount 6 %
with annual payment

 


Prepaid service time*

Can be used within a
month. Billed every 15 min
 
2 hours


5 hours

5 hours 
+ unlimited L3 support 
Order now Order now Order now

Support for 26HOUSE modules a customizations (Helpdesk & ticket management)
Update and bugfix of modules & customizations L3 support

Extended support for Odoo Community & Enterprise (Helpdesk & ticket management)
Support tier** L1, L2, L3

Service Desk availability
Reserved capacity for your requests. Unlimited access to 26HOUSE knowledge base

Prepaid service time*
2 hours - Can be used within a month - Billed every 15 min 

Order now

Support for 26HOUSE modules a customizations (Helpdesk & ticket management)
Update and bugfix of modules & customizations L3 support

Extended support for Odoo Community & Enterprise (Helpdesk & ticket management)
Support tier** L1, L2, L3

Service Desk availability
Reserved capacity for your requests. Unlimited access to 26HOUSE knowledge base

Dedicated consultant / specialist
Consultant, who understand your needs

Prepaid service time*
5 hours - Can be used within a month - Billed every 15 min 

Order now


Profi  
On-demand


Show features 

Support for 26HOUSE modules a customizations (Helpdesk & ticket management)
Update and bugfix of modules & customizations L3 support

Extended support for Odoo Community & Enterprise (Helpdesk & ticket management)
Support tier** L1, L2, L3

Service Desk availability
Reserved capacity for your requests. Unlimited access to 26HOUSE knowledge base

Dedicated consultant / specialist
Consultant, who understand your needs

Guaranteed Resolution Time 
Priority - Response / Resolution Time
P1 (Urgent) 6 hours / 1 working day
P2 (High) 8 hours / 3 working days
P3 (Low) 48 hours / 8 working days

Service review
Collecting and evaluation of metrics & KPIs

BONUS discount for 26HOUSE Cloud hosting services
Discount 6% with annual payment

Prepaid service time*
5 hours + unlimited L3 support - Can be used within a month - Billed every 15 min 

Order now


Prices are without taxes.
IIn the case you are interested in Support & Maintenance services for Odoo on-premise instance please contact info@26house.com.

Time spent over the limit of Prepaid service time is billed from On-demand services package.

L1, L2, L3 services do not include incident management caused by third parties. Services do not include HW, OS and connectivity, also do not
include change requests or extensions of modules' functionality. Services do not include troubleshooting and debugging of incidents that are not
caused by the Provider. The scope of the support services for 26HOUSE modules and customizations is limited to initial analysis to the point of
identifying the probable cause, if the findings of the initial analysis assume that the failure is caused by third parties, suppliers, customer users or
other IT systems of the customer. L1 support services are related only to incidents with priority P1 (Urgent).

You get additional 2 hours of Prepaid service time for every 500 € of the monthly payment.

Availability of Support & Maintenance SLA   
We won't leave you hanging - call the help desk.


Monday till Friday, 9.00 am - 5:00 pm.
Working days according to the Slovak working calendar
(Different time zones are available upon request.)Optional Maintenance Services   
The help desk that keeps you moving forward.


Optional Maintenance Services are charged from the On-Demand Services package.

  Optional Maintenance Services

Deployment of Odoo Core module bugfixes, security patches andperformance fixes managed by 26HOUSE DevOps specialists.

Deployment of 26HOUSE module features in terms of changes relatedto legislation and bugfixes, security patches and performance fixes.Does not include module updates for higher major Odoo version.

Proactive vulnerabilities scanning. Git repository is saved and backedup in 26HOUSE

Assistance with manual backups & disaster recovery scenario.

Compatibility check with existing funcionalities, modification and extension of test scenarios.

Change requests, option to customize features and processes, tailored for your solution.

Proactive monitoring and notification system for tracking the status of servers, KPIs on their availability and performance. It is also possibleto define individual notifications, for example for monitoring the correct execution of automated actions or crons.

Upgrade project (upgrade to new major version of Enterprise Edition, 26HOUSE modules & customizations, 3rd Party Modules).

Training, data import, disaster recovery, etc.

Preventive measures for malfunctions, identification of causes ofincidents, minimization of recurring incidents.

Use the full potential of the system, stability ensurement, integrity andlong-term sustainability.

Release of modules, release notes, changelog, new features toDev/Stage/Prod environments.

Repository management, pipelines customizations, deployment of modules to Dev/Stage/Prod environments.

  • Odoo CE + EE, OS, Python & libraries 
  • Odoo Store / 3rd Party / OCA modules 
  • 26HOUSE modules & customizations

Looking for an answer? 

Frequently Asked Questions 

If you haven't found what you have been looking for, don't hesitate to contact us.

V rámci prenájmu licencie na Online Účtovníctvo od spoločnosti 26HOUSE získate pre neobmedzený počet užívateľov a spoločností (u verzie Profi) plnohodnotné účtovníctvo, fakturáciu a dane plne v súlade s českou a slovenskou legislatívou a to vrátane automatickej legislatívnej aktualizácie, Technickej podpory, verzie pre mobilný prístup, Aktualizácia účtovníctvo v rámci hlavnej verzie Odoo, Implementácia, konfigurácia a školenia, návodov a Wiki.

1. Pre využívanie Odoo Účtovníctva je potrebné mať súčasne zakúpené Odoo Enterprise Pokročilý / Custom licencie. Ceny licencií si môžete pozrieť na Odoo.com/pricing

Príklad:

Mám 2 firmy v Slovenskej a Českej Republike a potrebujem 5 interných používateľov. Koľko ma budú stáť Odoo Enterprise licencie?

Pri aktivácií Odoo Enterprise zaplatíte 17,90 € x 12 mesiacov x 5 používateľov = 1074 € za rok.  

2. Mailový server pre odchádzajúcu a prichádzajúcu poštu. Pre tento účel je možné využívanie vášho aktuálneho mailového poskytovateľa alebo treťostrannú službu typu MailGunSendGrid a pod.

Výhody 26HOUSE Cloud hostingu:

  1. Denné zálohy v 2 rôznych dátových centrách.
  2. Rýchle odozvy a výkonnosť hostingu: PostgreSQL a Odoo sú optimalizované pre maximálny výkon
  3. Sieť / networking: Rozšírené možnosti napojenia externých systémov z/do systému Odoo
  4. Monitorovanie: proaktívny monitoring a systém upozornení pre sledovanie stavu serverov, KPI o ich dostupnosti a výkone. Možné definovanie aj individuálnych upozornení napríklad pre potreby sledovania korektného vykonania automatizovaných akcií, či cronov.
  5. Údržba: nasadzovanie opráv Odoo Core modulov, bugfixov, bezpečnostných záplat a kontinuálneho zlepšovania výkonu systému riadené 26HOUSE DevOps špecialistami. Možná dlhodobá fixácia Odoo verzie na konkrétnu verziu.
  6. Obnova: možnosť obnoviť akúkoľvek zálohu na požiadanie vo výrobnej alebo pracovnej inštancii. Uchovávané zálohy sú denné za posledných 7 dní (7 záloh), týždenné za posledné 4 týždne (4 zálohy), mesačné za posledné 3 mesiace (3 zálohy). Spolu 14 záloh, uložených v dvoch rozdielnych geografických lokalitách na rôznych kontinentoch.
  7. Zdieľaný alebo Dedikovaný hosting: Cena za 26HOUSE Cloud hosting je prevádzkovaná na zdieľanom hostingu. V prípade záujmu vieme poskytnúť  dedikovaný hosting, ktorého zdroje budú využívané iba Vašou Odoo inštanciou. Cena za dedikovaný hosting je príplatková služba v závislosti od zvolených parametrov účtovaná sumou od 250 €/mesačne.

Množstvo súbežných požiadaviek, ktoré Produkčné prostredie Odoo spracováva, je definované cez “worker / workers”. Pri šiestich koncových používateľoch, ktorí v rovnakom čase pristupujú a pracujú so systémom je potrebný 1 worker. Pre každých ďalších šesť koncových používateľov alebo 5 000 návštevníkov frontendu - napríklad webstránky, zákazníckej zóny, odporúčame pridať ďalší worker.

Mesačný poplatok za Online Účtovníctvo Štandard a Online Účtovníctvo Profi zahrňuje:
- 1x worker pre Produkčné prostredie Odoo. Cena za každého ďalšieho workera je 60 € / mesačne. 
- 1x Testovacie prostredie. Každé ďalšie testovacie prostredie je spoplatnené čiastkou 20 € / mesačne.
- 5 GB diskového priestoru. Každých ďalších 5 GB je spoplatnených čiastkou 5 € / mesačne. Do potrebného diskového priestoru sa započítava produkčné prostredie + 2x záloha + 1x testovacie prostredie. Veľkosť diskového priestoru závisí od počtu vedených firiem, množstva dát, vygenerovaných príloh a súborov uchovávaných v systéme (reporty v PDF, XLSX a pod.).
- bezpečnostné aktualizácie a bugfixing. Vzťahuje sa na 26HOUSE moduly a customizácie. Aktualizácie Odoo sú poskytované podľa rozhodnutia 26HOUSE s.r.o.
- dostupnosť prostredia 24/7/365 s výnimkou vopred plánovanej údržby (v rozsahu 2-6 hodín mesačne)
- hostingové služby sú prevádzkované na serveroch v Európskej únii
- politika zálohovania - záloha Produkčného prostredia prebieha každých 24 hodín. Uchovávané zálohy sú 
    - denné za posledných 7 dní (7 záloh), 
    - týždenné za posledné 4 týždne (4 zálohy)
    - mesačné za posledné 3 mesiace (3 zálohy)
    - spolu 14 záloh, uložených v dvoch rozdielnych geografických lokalitách na rôznych kontinentoch.

Moduly lokalizácie účtovníctva pre SR a ČR pravidelne dopĺňame o nové funkcionality.
V službe Online Účtovníctvo Štandard alebo Online Účtovníctvo Profi máte zahrnutú aktualizáciu lokalizačných modulov o nové funkcionality, zostavy a reporty. Aktualizácia je vykonaná v prvom kroku na Testovacom prostredí a po Vašom schválení je v dohodnutom termíne nasadená na Produkčné prostredie. 
Aktualizácia modulov je poskytovaná len pre hlavnú verziu Odoo, ktorú používate na Produkčnom prostredí (napríklad pre Odoo 15.0).

V prípade, že máte záujem o prechod na vyššiu hlavnú verziu Odoo - upgrade (napríklad z verzie Odoo 15.0 na verziu Odoo 16.0), tak je potrebné vykonať analýzu pracnosti pre činnosti súvisiace s rozsahom zmien vo vyššej hlavnej verzii Odoo. Do kalkulácie pracnosti vstupujú činnosti, ktoré identifikujú rozsah zmien a spôsob implementácie funkcionalít lokalizácie pre využitie vo vyššej hlavnej verzii Odoo. Pre Online Účtovníctvo Profi je súbor činností nutné rozšíriť o individuálne úpravy, ktoré boli vytvorené na mieru pre Vaše potreby.


Aktualizácia funkcií modulov v zmysle zmien slovenskej legislatívy a podpora pri odstraňovaní funkčných vád modulov, v lehote primeranej podľa možností Poskytovateľa dodať opravu alebo poskytnúť náhradné riešenie. Neobsahuje aktualizácie modulov na hlavnú verziu Odoo.