Service guy_mock-up

Podpora a údržba 

Použiteľné pre akúkoľvek inštanciu Odoo spustenú na odoo.sh hosting alebo 26HOUSE Cloud hosting.


Rezervovať  Zistiť viac

Podpora a údržba

Použiteľné pre akúkoľvek inštanciu Odoo spustenú na odoo.sh hosting alebo 26HOUSE Cloud hosting.

Rezervovať  Zistiť viac

Naše referencie

Máme skúsenosti so začínajúcimi podnikateľmi, s veľkými firmami, a tiež s bankou.

Moore BDR logo, 26HOUSE reference    Slovanet logo, 26HOUSE reference

CMT logo, 26HOUSE reference     

Innovatrics logo, 26HOUSE reference

CenníkSlužby podpory


 
PopisZákladný
149 €  /mesiac

Najobľúbenejšie

Šta​ndard
299 € /mesiacProfi

 Na vyžiadanie

Podpora pre 26HOUSE
moduly a customizácie
 
(Helpdesk a správa tiketov)
Aktualizácie a bug fixing
modulov a customizácií,
L3 podpora
 
 
Rozšírená podpora pre Odoo
Community a Enterprise
 
(Helpdesk a správa tiketov)

Podpora
L1, L2, L3 úrovne**


 
Dostupnosť zákazníckeho
servisu
Rezervovaná kapacita pre
Vaše požiadavky.
Neobmedzený prístup do
26HOUSE znalostnej bázy
 
 
Dedikovaný
konzultant / špecialista
Konzultant, ktorý rozumie
Vašim potrebám
Garantovaná doba
opravy

Priorita - doba odozvy / opravy
 P1 (Urgentná) 6 hod / 1 prac. deň
P2 (Vysoká) 8 hod / 3 prac. dni
P3 (Nízka) 48 hod / 8 prac. dní

Vyhodnocovanie
poskytovaných služieb
 
Zber a vyhodnocovanie
metrík a KPIs
Dodatočná zľava na
hostingové služby
26HOUSE Cloud
Zľava 6 %
pri ročnej platbe

 


Predplatený servisný čas*

Využiteľné v rámci
mesiaca. Účtované
každých 15 min
 
2 hodiny


5 hodín

5 hodín
+ neobmedzená L3 podpora 
Rezervovať Rezervovať Rezervovať

Podpora pre 26HOUSE moduly a customizácie (Helpdesk a správa tiketov)
Aktualizácie a bug fixing modulov a customizácií, L3 podpora

Rozšírená podpora pre Odoo Community a Enterprise (Helpdesk a správa tiketov)
Podpora L1, L2, L3 úrovne**3

Dostupnosť zákazníckeho servisu
Rezervovaná kapacita pre Vaše požiadavky. Neobmedzený prístup do 26HOUSE znalostnej bázy

Predplatený servisný čas*
2 hodiny - Využiteľné v rámci mesiaca - účtované každých 15 min

Rezervovať

Podpora pre 26HOUSE moduly a customizácie (Helpdesk a správa tiketov)
Aktualizácie a bug fixing modulov a customizácií, L3 podpora

Rozšírená podpora pre Odoo Community a Enterprise (Helpdesk a správa tiketov)
Podpora L1, L2, L3 úrovne**3

Dostupnosť zákazníckeho servisu
Rezervovaná kapacita pre Vaše požiadavky. Neobmedzený prístup do 26HOUSE znalostnej bázy

Dedikovaný konzultant / špecialista
Konzultant, ktorý rozumie Vašim potrebám

Predplatený servisný čas*
5 hodín - Využiteľné v rámci mesiaca - účtované každých 15 min

Rezervovať


Profi  
Na vyžiadanie


Zobraziť viac 

Podpora pre 26HOUSE moduly a customizácie (Helpdesk a správa tiketov)
Aktualizácie a bug fixing modulov a customizácií, L3 podpora

Rozšírená podpora pre Odoo Community a Enterprise (Helpdesk a správa tiketov)
Podpora L1, L2, L3 úrovne**3

Dostupnosť zákazníckeho servisu
Rezervovaná kapacita pre Vaše požiadavky. Neobmedzený prístup do 26HOUSE znalostnej bázy

Dedikovaný konzultant / špecialista
Konzultant, ktorý rozumie Vašim potrebám

Garantovaná doba opravy
Priorita - doba odozvy / opravy
P1 (Urgentná) 6 hod / 1 prac. deň
P2 (Vysoká) 8 hod / 3 prac. dni
P3 (Nízka) 48 hod / 8 prac. dní

Vyhodnocovanie poskytovaných služieb  
Zber a vyhodnocovanie metrík a KPIs 

Dodatočná zľava na hostingové služby 26HOUSE Cloud
Zľava 6 % pri ročnej platbe

Predplatený servisný čas*
5 hodín + neobmedzená L3 podpora  

Rezervovať

Ceny sú bez daní.
V prípade, že máte záujem o služby podpory a údržby pre lokálnu inštanciu Odoo, kontaktujte nás info@26house.com.

Čas strávený nad rámec Predplateného servisného času sa účtuje z balíka Servisných služieb na vyžiadanie.

Služby L1, L2, L3 podpory neobsahujú správu incidentov spôsobených tretími stranami. Nezahŕňa HW, OS a obnovu konektivity. Nezahŕňa
požiadavky na zmeny alebo rozšírenia funkčnosti systému, ani ich analýzu. Nezahŕňa odstraňovanie porúch a ladenie Incidentov, ktoré nie sú
spôsobené Poskytovateľom. Rozsah služby podpory pre 26HOUSE produkty a Customizácie je obmedzený na počiatočnú analýzu až po identifikáciu
pravdepodobnej príčiny. Ak zistenia počiatočnej analýzy predpokladajú, že zlyhanie je spôsobené tretími stranami, dodávateľmi, používateľmi
zákazníkov alebo inými IT systémami zákazníka. Služby L1 podpory sa vzťahujú len na poruchy s prioritou P1 (Urgentná).

Za každých 500 € mesačného poplatku získate dodatočné 2 hodiny Preplateného servisného času.

Dostupnosť podpory a údržby SLA   
Nenecháme vás čakať - zavolajte na help desk.


Pondelok až Piatok, 9:00 - 17:00.
Pracovné dni podľa slovenského pracovného kalendára
(Na vyžiadanie sú k dispozícii rôzne časové pásma.)Voliteľné služby údržby  
Helpdesk ktorý vás posunie vpred.


Voliteľné služby údržby sú spoplatňované z balíka služieb na požiadanie.

  Voliteľné služby údržby

Nasadzovanie opráv Odoo Core modulov, bugfixov, bezpečnostnýchzáplat a kontinuálneho zlepšovania výkonu systému riadené 26HOUSEDevOps špecialistami.

Aktualizácia funkcií modulov v zmysle zmien súvisiacej legislatívy apodpora pri
odstraňovaní funkčných vád modulov. Neobsahuje aktualizáciemodulov na hlavnú verziu Odoo.

Proaktívne skenovanie zraniteľností. Git repozitár je uložený a zálohovaný v 26HOUSE

Pomoc s manuálnym zálohovaním, plán obnovy.

Kontrola kompatibility s existujúcimi funkciami, modifikáciami
a rozšíreniami testovacích scenárov.

Možnosť prispôsobenia funkcií a procesov na mieru

Proaktívny monitoring a systém upozornení pre sledovanie stavuserverov, KPI o ich dostupnosti a výkone. Možné definovanie aj individuálnych upozornení napríklad pre potreby sledovaniakorektného vykonania automatizovaných akcií, či cronov.

Upgrade systému (upgrade na novú hlavnú verziu Enterprise Edition a26HOUSE modulov a customizácií, modulov tretích strán)

Školenia, import údajov, konfigurácie atď.

Preventívne opatrenia pre vznik porúch, identifikácia príčin vznikuincidentov, minimalizácia opakujúcich sa incidentov

Využívanie plného potenciálu systému, zaistenie stability, integrity adlhodobej udržateľnosti

Nasadenie modulov, automatizovaných akcií a nových funkcií
do prostredí Dev/Stage/Prod

Správa repozitáru, customizácie pipeline, nasadenie modulov do prostredí Dev/Stage/Prod:

  • Odoo CE + EE, OS, Python & knižnice 
  • Odoo Store / tretie strany / OCA moduly 
  • 26HOUSE moduly a customizácie

Hľadáte odpoveď? 

Často kladené otázky

Ak ste na tejto stránke nenašli odpoveď na vašu otázku, tak nás neváhajte kontaktovať.

V rámci prenájmu licencie na Online Účtovníctvo od spoločnosti 26HOUSE získate pre neobmedzený počet užívateľov a spoločností (u verzie Profi) plnohodnotné účtovníctvo, fakturáciu a dane plne v súlade s českou a slovenskou legislatívou a to vrátane automatickej legislatívnej aktualizácie, Technickej podpory, verzie pre mobilný prístup, Aktualizácia účtovníctvo v rámci hlavnej verzie Odoo, Implementácia, konfigurácia a školenia, návodov a Wiki.

1. Pre využívanie Odoo Účtovníctva je potrebné mať súčasne zakúpené Odoo Enterprise Pokročilý / Custom licencie. Ceny licencií si môžete pozrieť na Odoo.com/pricing

Príklad:

Mám 2 firmy v Slovenskej a Českej Republike a potrebujem 5 interných používateľov. Koľko ma budú stáť Odoo Enterprise licencie?

Pri aktivácií Odoo Enterprise zaplatíte 17,90 € x 12 mesiacov x 5 používateľov = 1074 € za rok.  

2. Mailový server pre odchádzajúcu a prichádzajúcu poštu. Pre tento účel je možné využívanie vášho aktuálneho mailového poskytovateľa alebo treťostrannú službu typu MailGunSendGrid a pod.

Výhody 26HOUSE Cloud hostingu:

  1. Denné zálohy v 2 rôznych dátových centrách.
  2. Rýchle odozvy a výkonnosť hostingu: PostgreSQL a Odoo sú optimalizované pre maximálny výkon
  3. Sieť / networking: Rozšírené možnosti napojenia externých systémov z/do systému Odoo
  4. Monitorovanie: proaktívny monitoring a systém upozornení pre sledovanie stavu serverov, KPI o ich dostupnosti a výkone. Možné definovanie aj individuálnych upozornení napríklad pre potreby sledovania korektného vykonania automatizovaných akcií, či cronov.
  5. Údržba: nasadzovanie opráv Odoo Core modulov, bugfixov, bezpečnostných záplat a kontinuálneho zlepšovania výkonu systému riadené 26HOUSE DevOps špecialistami. Možná dlhodobá fixácia Odoo verzie na konkrétnu verziu.
  6. Obnova: možnosť obnoviť akúkoľvek zálohu na požiadanie vo výrobnej alebo pracovnej inštancii. Uchovávané zálohy sú denné za posledných 7 dní (7 záloh), týždenné za posledné 4 týždne (4 zálohy), mesačné za posledné 3 mesiace (3 zálohy). Spolu 14 záloh, uložených v dvoch rozdielnych geografických lokalitách na rôznych kontinentoch.
  7. Zdieľaný alebo Dedikovaný hosting: Cena za 26HOUSE Cloud hosting je prevádzkovaná na zdieľanom hostingu. V prípade záujmu vieme poskytnúť  dedikovaný hosting, ktorého zdroje budú využívané iba Vašou Odoo inštanciou. Cena za dedikovaný hosting je príplatková služba v závislosti od zvolených parametrov účtovaná sumou od 250 €/mesačne.

Množstvo súbežných požiadaviek, ktoré Produkčné prostredie Odoo spracováva, je definované cez “worker / workers”. Pri šiestich koncových používateľoch, ktorí v rovnakom čase pristupujú a pracujú so systémom je potrebný 1 worker. Pre každých ďalších šesť koncových používateľov alebo 5 000 návštevníkov frontendu - napríklad webstránky, zákazníckej zóny, odporúčame pridať ďalší worker.

Mesačný poplatok za Online Účtovníctvo Štandard a Online Účtovníctvo Profi zahrňuje:
- 1x worker pre Produkčné prostredie Odoo. Cena za každého ďalšieho workera je 60 € / mesačne. 
- 1x Testovacie prostredie. Každé ďalšie testovacie prostredie je spoplatnené čiastkou 20 € / mesačne.
- 5 GB diskového priestoru. Každých ďalších 5 GB je spoplatnených čiastkou 5 € / mesačne. Do potrebného diskového priestoru sa započítava produkčné prostredie + 2x záloha + 1x testovacie prostredie. Veľkosť diskového priestoru závisí od počtu vedených firiem, množstva dát, vygenerovaných príloh a súborov uchovávaných v systéme (reporty v PDF, XLSX a pod.).
- bezpečnostné aktualizácie a bugfixing. Vzťahuje sa na 26HOUSE moduly a customizácie. Aktualizácie Odoo sú poskytované podľa rozhodnutia 26HOUSE s.r.o.
- dostupnosť prostredia 24/7/365 s výnimkou vopred plánovanej údržby (v rozsahu 2-6 hodín mesačne)
- hostingové služby sú prevádzkované na serveroch v Európskej únii
- politika zálohovania - záloha Produkčného prostredia prebieha každých 24 hodín. Uchovávané zálohy sú 
    - denné za posledných 7 dní (7 záloh), 
    - týždenné za posledné 4 týždne (4 zálohy)
    - mesačné za posledné 3 mesiace (3 zálohy)
    - spolu 14 záloh, uložených v dvoch rozdielnych geografických lokalitách na rôznych kontinentoch.

Moduly lokalizácie účtovníctva pre SR a ČR pravidelne dopĺňame o nové funkcionality.
V službe Online Účtovníctvo Štandard alebo Online Účtovníctvo Profi máte zahrnutú aktualizáciu lokalizačných modulov o nové funkcionality, zostavy a reporty. Aktualizácia je vykonaná v prvom kroku na Testovacom prostredí a po Vašom schválení je v dohodnutom termíne nasadená na Produkčné prostredie. 
Aktualizácia modulov je poskytovaná len pre hlavnú verziu Odoo, ktorú používate na Produkčnom prostredí (napríklad pre Odoo 15.0).

V prípade, že máte záujem o prechod na vyššiu hlavnú verziu Odoo - upgrade (napríklad z verzie Odoo 15.0 na verziu Odoo 16.0), tak je potrebné vykonať analýzu pracnosti pre činnosti súvisiace s rozsahom zmien vo vyššej hlavnej verzii Odoo. Do kalkulácie pracnosti vstupujú činnosti, ktoré identifikujú rozsah zmien a spôsob implementácie funkcionalít lokalizácie pre využitie vo vyššej hlavnej verzii Odoo. Pre Online Účtovníctvo Profi je súbor činností nutné rozšíriť o individuálne úpravy, ktoré boli vytvorené na mieru pre Vaše potreby.


Aktualizácia funkcií modulov v zmysle zmien slovenskej legislatívy a podpora pri odstraňovaní funkčných vád modulov, v lehote primeranej podľa možností Poskytovateľa dodať opravu alebo poskytnúť náhradné riešenie. Neobsahuje aktualizácie modulov na hlavnú verziu Odoo.