Hosting 26HOUSE Cloud

Postaráme sa o Vašu Odoo databázu.

Rezervovať konzultáciu  Zistiť viac

Naši partneri

Porovnanie 26HOUSE Cloud & Odoo.sh


Katalóg služieb

Najpopulárnejšia voľba

 26HOUSE
Cloud

 
Odoo.sh


On-premise

Moduly tretích strán26HOUSE vývoj na mieruTestovacie prostredie


🧑‍💻
Zálohy
   

🧑‍💻
Optimalizácia výkonu Vášho Odoo 


🧑‍💻
Zdieľaný alebo Dedikovaný hosting


🧑‍💻
E-Mailové brány


🧑‍💻
24/7 monitorovanie a protokolovanie


🧑‍💻
Základné Odoo aktualizácie

  ❗️ * 
🧑‍💻
Proaktívna kontrola integrity systému a dostupnosti služby


🧑‍💻
Dedikovaný hosting v akejkoľvek krajine


🧑‍💻
Na mieru prispôsobený firewall


🧑‍💻
DNS & Routes, VPN Tunneling, IP smerovanie


🧑‍💻
26HOUSE Online Accounting
Česká a Slovenská republika3rd Party Modules 

26HOUSE Customizations 

Staging environments 

Backups

Performance optimization for running Odoo 

Shared or Dedicated hosting 

E-Mail Gateways 

24/7 monitoring & logging 

Odoo base updates ** 

Proactive alerting system 

Dedicated hosting in any country 

Customized Firewall 

DNS & Routes, VPN Tunneling, IP routing 

26HOUSE Online Accounting 
Czech Republic & Slovakia

Objednať teraz


Moduly tretích strán

26HOUSE vývoj na mieru​

Testovacie prostredie
Zodpovednosť zákazníka​

Zálohy
Zodpovednosť zákazníka​

Optimalizácia výkonu Vášho Odoo
Zodpovednosť zákazníka​

Zdieľaný alebo Dedikovaný hosting
Zodpovednosť zákazníka​

E-Mailové brány
Zodpovednosť zákazníka​

24/7 monitorovanie a protokolovanie
Zodpovednosť zákazníka​

Základné Odoo aktualizácie
Zodpovednosť zákazníka​

Proaktívna kontrola integrity systému a dostupnosti služby
Zodpovednosť zákazníka​

Dedikovaný hosting v akejkoľvek krajine
Zodpovednosť zákazníka​

Na mieru prispôsobený Firewall
Zodpovednosť zákazníka​

DNS & Routes, VPN Tunneling, IP smerovanie
Zodpovednosť zákazníka

3rd Party Modules  

26HOUSE Customizations  

Staging environments  

Backups*  

Performance optimization for running Odoo  

Shared or Dedicated hosting  

E-Mail Gateways  

24/7 monitoring & logging  

Odoo base updates ❗️ * * *​​​

Proactive alerting system  

Dedicated hosting in any country  

Customized Firewall  

DNS & Routes, VPN Tunneling, IP routing  

26HOUSE Online Accounting  
Czech Republic & Slovakia


 Navyše každé 4 hodiny denné zálohovanie
 Na základe dohody
* Automaticky spravované Odoo❗️Riziko nekompatibility s akýmikoľvek prispôsobeniami/integráciami.
🧑‍💻 - Zákazníková zodpovednosť

V prípade záujmu o hosting 26HOUSE Cloud nás neváhajte kontaktovať info@26house.com.

Prečo hosting 26HOUSE Cloud

pre Vaše Odoo?


Customer's choice

26HOUSE 

Cloud


Odoo.sh


On-premise

Odoo Enterprise verzia

🧑‍💻
Odoo Community version


🧑‍💻
Úplná kontrola nad infraštruktúrou

🧑‍💻
Podpora - garantovaná doba odozvy

🧑‍💻
Kompatibilita - smerom nadol k Odoo v12

🧑‍💻
API (XML-RPC) – smerom nadol k Odoo v12 


🧑‍💻
Zálohy - možnosť určiť umiestnenie
🧑‍💻
Dedikované IPv4 & IPv6 adresy 🧑‍💻
Pokročilá konfigurácia výkonu pre crony, časové limity, zaťaženie servera atď. 
🧑‍💻

Odoo Enterprise version 

Odoo Community version 

Full control of infrastructure

Support - guaranteed response time

Compatibility - downward to Odoo v12

API (XML-RPC) – downward to Odoo v12

Backups - option to specify the location  ​*

Dedicated IPv4 & IPv6 addresses ​**

Advanced performance configuration for crons, time-outs, server loads, etc. 

Objednať teraz


Odoo Enterprise version ​ ​​​

Odoo Community version ​​

Full control of infrastructure ​

Support - guaranteed response time ​

Compatibility - downward to Odoo v12 ​

API (XML-RPC) – downward to Odoo v12 ​

Backups - option to specify the location

Dedicated IPv4 & IPv6 addresses ​​​ ** 

Advanced performance configuration for crons, time-outs, server loads, etc.  ​

Odoo Enterprise version ​
Customer responsibility ​​


Odoo Community version
Customer responsibility


Full control of infrastructure
Customer responsibility


Support - guaranteed response time
Customer responsibility


Compatibility - downward to Odoo v12
Customer responsibility


API (XML-RPC) – downward to Odoo v12
Customer responsibility  ​


Backups - option to specify the location
Customer responsibility  


Dedicated IPv4 & IPv6 addresses
Customer responsibility  ​​​


Advanced performance configuration for crons, time-outs, server loads, etc.
Customer responsibility  


 Predvolené zálohovacie miesta pre hosťovanie 26HOUSE Cloud: Frankfurt, Sydney.
Len pre dedikovaný hosting. 26HOUSE Cloud 250€/mes., Odoo.sh 500€/mes.
🧑‍💻 - Zákazníková zodpovednosť

Hľadáte odpoveď? 

Často kladené otázky 

Ak ste nenašli odpoveď, ktorú ste hľadali, tak neváhajte a kontaktujte nás.

Hosting and 26HOUSE Cloud

Výhody 26HOUSE Cloud hostingu:

  1. Denné zálohy v 2 rôznych dátových centrách.
  2. Rýchle odozvy a výkonnosť hostingu: PostgreSQL a Odoo sú optimalizované pre maximálny výkon
  3. Sieť / networking: Rozšírené možnosti napojenia externých systémov z/do systému Odoo
  4. Monitorovanie: proaktívny monitoring a systém upozornení pre sledovanie stavu serverov, KPI o ich dostupnosti a výkone. Možné definovanie aj individuálnych upozornení napríklad pre potreby sledovania korektného vykonania automatizovaných akcií, či cronov.
  5. Údržba: nasadzovanie opráv Odoo Core modulov, bugfixov, bezpečnostných záplat a kontinuálneho zlepšovania výkonu systému riadené 26HOUSE DevOps špecialistami. Možná dlhodobá fixácia Odoo verzie na konkrétnu verziu.
  6. ​Obnova: možnosť obnoviť akúkoľvek zálohu na požiadanie vo výrobnej alebo pracovnej inštancii. Uchovávané zálohy sú denné za posledných 7 dní (7 záloh), týždenné za posledné 4 týždne (4 zálohy), mesačné za posledné 3 mesiace (3 zálohy). Spolu 14 záloh, uložených v dvoch rozdielnych geografických lokalitách na rôznych kontinentoch.
  7. Zdieľaný alebo Dedikovaný hosting: Cena za 26HOUSE Cloud hosting je prevádzkovaná na zdieľanom hostingu. V prípade záujmu vieme poskytnúť  dedikovaný hosting, ktorého zdroje budú využívané iba Vašou Odoo inštanciou. Cena za dedikovaný hosting je príplatková služba v závislosti od zvolených parametrov účtovaná sumou od 250 €/mesačne.

Množstvo súbežných požiadaviek, ktoré Produkčné prostredie Odoo spracováva, je definované cez “worker / workers”. Pri šiestich koncových používateľoch, ktorí v rovnakom čase pristupujú a pracujú so systémom je potrebný 1 worker. Pre každých ďalších šesť koncových používateľov alebo 5 000 návštevníkov frontendu - napríklad webstránky, zákazníckej zóny, odporúčame pridať ďalší worker.

Mesačný poplatok za Online Účtovníctvo Štandard a Online Účtovníctvo Profi zahrňuje:
- 1x worker pre Produkčné prostredie Odoo. Cena za každého ďalšieho workera je 60 € / mesačne. 
- 1x Testovacie prostredie. Každé ďalšie testovacie prostredie je spoplatnené čiastkou 20 € / mesačne.
- 5 GB diskového priestoru. Každých ďalších 5 GB je spoplatnených čiastkou 5 € / mesačne. Do potrebného diskového priestoru sa započítava produkčné prostredie + 2x záloha + 1x testovacie prostredie. Veľkosť diskového priestoru závisí od počtu vedených firiem, množstva dát, vygenerovaných príloh a súborov uchovávaných v systéme (reporty v PDF, XLSX a pod.).
- bezpečnostné aktualizácie a bugfixing. Vzťahuje sa na 26HOUSE moduly a customizácie. Aktualizácie Odoo sú poskytované podľa rozhodnutia 26HOUSE s.r.o.
- dostupnosť prostredia 24/7/365 s výnimkou vopred plánovanej údržby (v rozsahu 2-6 hodín mesačne)
- hostingové služby sú prevádzkované na serveroch v Európskej únii
- politika zálohovania - záloha Produkčného prostredia prebieha každých 24 hodín. Uchovávané zálohy sú 
    - denné za posledných 7 dní (7 záloh), 
    - týždenné za posledné 4 týždne (4 zálohy)
    - mesačné za posledné 3 mesiace (3 zálohy)
    - spolu 14 záloh, uložených v dvoch rozdielnych geografických lokalitách na rôznych kontinentoch.


Poskytovatelia Cloudových serverov: UpCloud (Frankfurt), DigitalOcean (Sydney)
Súlad cloudových serverov s GDPR:  UpCloud - GDPR complianceDigitalOcean - GDPR compliance
Ochrana osobných údajov: Zákazník je vlastník jeho dát uložených v systéme.
- Bezpečnosť a ochrana dát: Zákazníkové dáta sú uložené v dedikovanej databáze, nie sú zdieľané s ostatnými zákazníkmi poskytovateľa. Zabezpečené pripojenie SSL s certifikátom HTTPS. Viac informácií o zabezpečení systému nájdete v sekcii: Odoo (the software).


V prípade, že máte záujem o prechod na vyššiu hlavnú verziu Odoo - upgrade (napríklad z verzie Odoo 15.0 na verziu Odoo 16.0), tak je potrebné vykonať analýzu pracnosti pre činnosti súvisiace s rozsahom zmien vo vyššej hlavnej verzii Odoo. Do kalkulácie pracnosti vstupujú činnosti, ktoré identifikujú rozsah zmien a spôsob implementácie funkcionalít lokalizácie pre využitie vo vyššej hlavnej verzii Odoo. Pre Online Účtovníctvo Profi je súbor činností nutné rozšíriť o individuálne úpravy, ktoré boli vytvorené na mieru pre Vaše potreby.