Hosting 26HOUSE Cloud

Jsme tu, abychom se postarali o Vaši databázi.

Rezervovat termín  Zjistěte více

Naši partneři

Porovnání hostingu 26HOUSE Cloud a Odoo.sh 


Katalog služeb

Nejpopulárnejší volba

 26HOUSE
Cloud

 
Odoo.sh


On-premise

Moduly třetích stran26HOUSE vývoj na míruTestovací prostředí


🧑‍💻
Zálohy    

🧑‍💻
Optimalizace výkonu pro spuštění Odoo


🧑‍💻
Sdílený nebo dedikovaný hosting


🧑‍💻
E-mailové brány


🧑‍💻
24/7 monitorování a protokolování


🧑‍💻
Základní Odoo aktualizace

  ❗️ * 
🧑‍💻
Proaktivní kontrola integrity systému a dostupnosti služby


🧑‍💻
Dedikovaný hosting v jakékoli zemi


🧑‍💻
Na míru přizpůsobený firewall


🧑‍💻
DNS & Routes, VPN Tunneling, IP směrování


🧑‍💻
26HOUSE Online účetnictví
Česká a Slovenská republika3rd Party Modules 

26HOUSE Customizations 

Staging environments 

Backups

Performance optimization for running Odoo 

Shared or Dedicated hosting 

E-Mail Gateways 

24/7 monitoring & logging 

Odoo base updates ** 

Proactive alerting system 

Dedicated hosting in any country 

Customized Firewall 

DNS & Routes, VPN Tunneling, IP routing 

26HOUSE Online Accounting 
Czech Republic & Slovakia

Objednat teď


Moduly třetích stran

Moduly třetích stran

Testovací prostředí
Odpovědnost zákazníka​

Zálohy
Odpovědnost zákazníka

Optimalizace výkonu pro spuštění Odoo
Odpovědnost zákazníka

Sdílený nebo dedikovaný hosting
Odpovědnost zákazníka

E-mailové brány
Odpovědnost zákazníka

24/7 monitorování a protokolování
Odpovědnost zákazníka

Základní Odoo aktualizace
Odpovědnost zákazníka

Proaktivní kontrola integrity systému a dostupnosti služby
Odpovědnost zákazníka​

Dedikovaný hosting v jakékoli zemi
Odpovědnost zákazníka​

Na míru přizpůsobený firewall
Odpovědnost zákazníka​

DNS & Routes, VPN Tunneling, IP směrování
Odpovědnost zákazníka

3rd Party Modules  

26HOUSE Customizations  

Staging environments  

Backups*  

Performance optimization for running Odoo  

Shared or Dedicated hosting  

E-Mail Gateways  

24/7 monitoring & logging  

Odoo base updates ❗️ * * *​​​

Proactive alerting system  

Dedicated hosting in any country  

Customized Firewall  

DNS & Routes, VPN Tunneling, IP routing  

26HOUSE Online Accounting  
Czech Republic & Slovakia


 Navíc každé 4 hodiny denní zálohování
 Na základě domluvy
* Automaticky spravováno Odoo❗️Riziko nekompatibility s jakýmikoli přizpůsobeními/integracemi.
🧑‍💻 - Odpovědnost zákazníka

V případě zájmu o hosting 26HOUSE Cloud nás neváhejte kontaktovat info@26house.com.

Proč hosting 26HOUSE Cloud

pro Vaše Odoo?​


Customer's choice

26HOUSE 

Cloud


Odoo.sh


On-premise

Odoo Enterprise verze

🧑‍💻
Odoo Community verze


🧑‍💻
Plná kontrola infrastruktury

🧑‍💻
Podpora – garantovaná doba odezvy

🧑‍💻
Kompatibilita - směrem dolů k Odoo v12

🧑‍💻
API (XML-RPC) – směrem dolů k Odoo v12 


🧑‍💻
Zálohy - možnost určit umístění​
🧑‍💻
Dedikované adresy IPv4 a IPv6 🧑‍💻
Pokročilá konfigurace výkonu pro crony, časové limity, zatížení serveru atd. 
🧑‍💻

Odoo Enterprise version 

Odoo Community version 

Full control of infrastructure

Support - guaranteed response time

Compatibility - downward to Odoo v12

API (XML-RPC) – downward to Odoo v12

Backups - option to specify the location  ​*

Dedicated IPv4 & IPv6 addresses ​**

Advanced performance configuration for crons, time-outs, server loads, etc. 

Objednat teď


Odoo Enterprise version ​ ​​​

Odoo Community version ​​

Full control of infrastructure ​

Support - guaranteed response time ​

Compatibility - downward to Odoo v12 ​

API (XML-RPC) – downward to Odoo v12 ​

Backups - option to specify the location

Dedicated IPv4 & IPv6 addresses ​​​ ** 

Advanced performance configuration for crons, time-outs, server loads, etc.  ​

Odoo Enterprise version ​
Customer responsibility ​​


Odoo Community version
Customer responsibility


Full control of infrastructure
Customer responsibility


Support - guaranteed response time
Customer responsibility


Compatibility - downward to Odoo v12
Customer responsibility


API (XML-RPC) – downward to Odoo v12
Customer responsibility  ​


Backups - option to specify the location
Customer responsibility  


Dedicated IPv4 & IPv6 addresses
Customer responsibility  ​​​


Advanced performance configuration for crons, time-outs, server loads, etc.
Customer responsibility  


 Výchozí umístění záloh pro hostování 26HOUSE Cloud: Frankfurt, Sydney.
Pouze pro dedikovaný hosting. 26HOUSE Cloud 250€/měsíc, Odoo.sh 500€/měsíc.
🧑‍💻 - Odpovědnost zákazníka

Hledáte odpověď?

Často kladené otázky 

Pokud jste nenašli, co jste hledali, neváhejte kontaktujte nás.

Hosting and 26HOUSE Cloud

​Výhody 26HOUSE Cloud hostingu:

  1. Denní zálohy ve 2 různých datových centrech.
  2. Rychlé odezvy a výkonnost hostingu: PostgreSQL a Odoo jsou optimalizovány pro maximální výkon
  3. Síť / networking: Rozšířené možnosti napojení externích systémů z/do systému Odoo
  4. Monitorování: proaktivní monitoring a systém upozornění pro sledování stavu serverů, KPI o jejich dostupnosti a výkonu. Možné definování i individuálních upozornění například pro potřeby sledování korektního provedení automatizovaných akcí či kronů.
  5. Údržba: nasazování oprav Odoo Core modulů, bugfixů, bezpečnostních záplat a kontinuálního zlepšování výkonu systému řízené 26HOUSE DevOps specialisty. Možná dlouhodobá fixace Odoo verze na konkrétní verzi.
  6. Obnova: možnost obnovit jakoukoli zálohu na požádání ve výrobní nebo pracovní instanci. Uchovávané zálohy jsou denní za posledních 7 dní (7 záloh), týdenní za poslední 4 týdny (4 zálohy), měsíční za poslední 3 měsíce (3 zálohy). Celkem 14 záloh, uložených ve dvou rozdílných geografických lokalitách na různých kontinentech.
  7. Sdílený nebo Dedikovaný hosting: Cena za 26HOUSE Cloud hosting je provozována na sdíleném hostingu. V případě zájmu umíme poskytnout dedikovaný hosting, jehož zdroje budou využívány pouze Vaší Odoo instancí. Cena za dedikovaný hosting je příplatková služba v závislosti na zvolených parametrech účtovaná částkou od 250 €/měsíčně.

Množství souběžných požadavků, které Produkční prostředí Odoo zpracovává, je definováno přes „worker/workers“. U šesti koncových uživatelů, kteří ve stejnou dobu přistupují a pracují se systémem je zapotřebí 1 worker. Pro každých dalších šest koncových uživatelů nebo 5 000 návštěvníků frontendu – například webstránky, zákaznické zóny, doporučujeme přidat další worker.

Měsíční poplatek za Online Účetnictví Standard a Online Účetnictví Profi zahrnuje:
- 1x worker pro Produkční prostředí Odoo. Cena za každého dalšího workera je 60 € / měsíčně.
- 1x Testovací prostředí. Každé další testovací prostředí je zpoplatněno částkou 20 € / měsíčně.
- 5 GB diskového prostoru. Každých dalších 5 GB je zpoplatněno částkou 5 € / měsíčně. Do potřebného diskového prostoru se započítává produkční prostředí + 2x záloha + 1x testovací prostředí. Velikost diskového prostoru závisí na počtu vedených firem, množství dat, vygenerovaných příloh a souborů uchovávaných v systému (reporty v PDF, XLSX apod.).
- bezpečnostní aktualizace a bugfixing. Vztahuje se na 26HOUSE moduly a customizace. Aktualizace Odoo jsou poskytovány podle rozhodnutí 26HOUSE s.r.o.
- dostupnost prostředí 24/7/365 s výjimkou předem plánované údržby (v rozsahu 2-6 hodin měsíčně)
- hostingové služby jsou provozovány na serverech v Evropské unii
- politika zálohování - záloha Produkčního prostředí probíhá každých 24 hodin. Uchovávané zálohy jsou
     - denní za posledních 7 dní (7 záloh),
     - týdenní za poslední 4 týdny (4 zálohy)
     - měsíční za poslední 3 měsíce (3 zálohy)
     - celkem 14 záloh, uložených ve dvou rozdílných geografických lokalitách na různých kontinentech.


Poskytovatelé cloudových serverůUpCloud (Frankfurt), DigitalOcean (Sydney)
Soulad cloudových serverů s GDPR: UpCloud - GDPR complianceDigitalOcean - GDPR compliance
Ochrana osobních údajů Zákazník je vlastníkem údajů uložených v systému.
Ochrana a bezpečnost dat: Data Zákazníka jsou uložena ve vyhrazené databázi, nedochází k sdílení dat mezi ostatními zákazníky Poskytovatele. Zabezpečené SSL připojení s HTTPS certifikátem. Více informací o zabezpečení systému naleznete v sekci: Odoo (the software).


V případě, že máte zájem o přechod na vyšší hlavní verzi Odoo – upgrade (například z verze Odoo 15.0 na verzi Odoo 16.0), tak je třeba provést analýzu pracnosti pro činnosti související s rozsahem změn ve vyšší hlavní verzi Odoo. Do kalkulace pracnosti vstupují činnosti, které identifikují rozsah změn a způsob implementace funkcionalit lokalizace pro využití ve vyšší hlavní verzi Odoo. Pro Online Účetnictví Profi je soubor činností nutno rozšířit o individuální úpravy, které byly vytvořeny na míru pro Vaše potřeby.