Ako na projektovanie v Odoo: Náklady s ním spojené

Rovnako ako pri každej novej implementácii ERP, aj nasadenie Odoo je najprv potrebné starostlivo naplánovať a vyčísliť náklady.

Rozhodli ste sa nasadiť Odoo HR modul, otvorený ERP systém riadenia ľudských zdrojov? Gratulujeme, skvelý krok vpred! V Odoo HRMS (Human Resource Management System) sada aplikácií umožňuje štandardizovaný a efektívny prístup ku všetkému - od hodnotenia výkonu po nábor, odpracované hodiny až po žiadosti o výdavky. Odoo poskytuje stabilnú platformu pre strategické HR, náborové postupy a obchodný rast.

Rovnako ako pri každej novej implementácii softvéru ERP je však potrebné nasadenie Odoo starostlivo naplánovať a vyčísliť jeho cenu. Ako to najlepšie urobiť?

                                                                 

Základné ceny Odoo sú ľahko zrozumiteľné. Na výber máte rôzne aplikácie a rôzne cenové pásma podľa veľkosti vašej organizácie. Odoo cenník je najlepšie miesto, kde môžete začať plánovať celkové náklady na projekt. Pred implementáciou však musíte zvážiť niekoľko oblastí:

1. Náklady na plánovanie

Pri analýze nákladov sa plánovanie často zanedbáva, keďže organizácie zvyčajne predpokladajú, že k plánovaniu dôjde pred samotným nasadením. Táto fáza môže zahŕňať napríklad výber Odoo z užšieho výberu rôznych možností softvérov. Plánovanie môže neskôr zahŕňať kontrolu rôznych modulov dostupných v Odoo. Určite by ste nemali zabúdať aj na obdobie projektovania návratnosti vašich investícií celkového projektu.

2. Náklady na prispôsobenie

Rovnako ako v prípade každého riešenia ERP, Odoo môže byť šitý na mieru tak, aby vyhovoval presným potrebám príslušnej organizácie. Špeciálne požiadavky, týkajúce sa procesov alebo tokov informácií však môžu zvýšiť celkové náklady. Keďže Odoo obsahuje širokú škálu modulov, ktoré pokrývajú rôzne funkcie, má zmysel sa s nimi od začiatku dôkladne oboznámiť a preskúmať ako vzájomná previazanosť medzi nimi môže poskytnúť požadovanú funkčnosť.

3. Náklady na import údajov

Aj po nasadení služby Odoo HR budete musieť migrovať cez svoje existujúce HR dáta z niekoľkých rôznych zdrojov. Rozsah a zložitosť tejto úlohy sa budú veľmi líšiť podľa toho, aká veľká a komplexná je vaša pracovná sila a systémy, ktoré v súčasnosti využívate. Pre šablónu importu bude potrebné osloviť všetkých existujúcich dodávateľov ERP.

4. Náklady na školenie

Odoo je intuitívny a ľahko použiteľný systém, no akékoľvek nové nasadenie softvéru bude pravdepodobne obsahovať určité počiatočné náklady na školenie, kým si zamestnanci nezvyknú používať tento nový systém. Implementačný partner, akým je  napríklad 26HOUSE, vám môže byť skutočnou pridanou hodnotou tým, že ponúka školenia na podporu nastavovania nového systému.

5. Náklady na priebežnú podporu a škálovanie

Pri uvedení systému Odoo do prevádzky je dôležité zohľadniť náklady na priebežnú podporu, riešenie problémov a škálovateľnosť, pretože vaša firma bude rásť. Aké mechanizmy budete mať zavedené, ak zamestnanec položí otázku ako používať systém alebo ako sa do personálneho tímu pripojí nový zamestnanec a ak je potrebné zaučiť ho do softvéru? 

Ako ovplyvní táto zmena pracovnej sily priebežné náklady na licencovanie, ak vaša firma plánuje ambiciózny rast? Nasadenie Odoo je mnohostranný projekt s mnohými rôznymi oblasťami, na ktoré je potrebné myslieť pri presnej projekcií nákladov. Ak to od začiatku rozdelíte týmto spôsobom, môžete získať podrobný obraz o nákladoch a podrobné pochopenie toho, kde je možné ich zjednodušiť, čo vám pomôže maximalizovať výhody softvérového riešenia.Pripravili sme si pre vás ďaľší zo série webinárov. Tentoraz o tom, ako riadiť Projekty v previazanom systéme Odoo s radosťou bez nutnosti excelov a prepisovania dát zo systému do systému.  


26HOUSE je jediný zlatý partner Odoo na českom a slovenskom trhu.

Hlavné služby 26HOUSE sú biznis analýzy a konzultácie, integrácie, vývoj aplikácií na mieru a servisné služby podpory a údržby.

Odoo Community vs. Odoo Enterprise