Case Study: Moore BDR s.r.o. – audítorské služby modernej generácie v nových podmienkach

Integrované firemné procesy a audítorské služby novej generácie vďaka Odoo


O Moore BDR s.r.o.


Moore BDR s.r.o. je popredná audítorská a poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi dvadsať najväčších audítorských firiem na Slovensku už 30 rokov a je nezávislým členom medzinárodnej audítorskej spoločnosti Moore Global Network Limited. V súčasnosti má táto sieť po celom svete 609 pobočiek a zamestnáva viac ako 29 890 zamestnancov v 113 krajinách sveta. Vďaka celosvetovej prítomnosti vie pomôcť pri riešení akýchkoľvek problémov nielen na Slovensku, ale taktiež v zahraničí.

Výzvy


Spoločnosť Moore BDR s.r.o. hľadala efektívny spôsob obsluhy veľkého množstva nových ako aj existujúcich zákazníkov v novej COVID-19 dobe s cieľom zaznamenávať, vyhodnocovať a zobrazovať výkonnostné ukazovatele pre projekty, zamestnancov ako aj pre 4 samostatné oddelenia, ktoré sa líšia pracovnou náplňou.

Každé z týchto oddelení malo samostatne nastavené parametre na hodnotenie výkonnosti, či už na báze projektov, hodinovej odmeny za poradenstvo, množstva vykonanej práce merané počtom položiek, zamestnancov či spracovaných dokumentov. 

Firma navyše hľadala moderný škálovateľný ERP systém, ktorý by pokryl riadenie vzťahov so zákazníkmi, spoločnú komunikačnú platformu vrátane efektívnej výmeny dokumentov a súčasne bol integrovaný na existujúce účtovné a mzdové systémy. Kľúčovým zadaním bolo riešenie jednej ERP platformy, kde bude všetko pod jednou strechou. 

Riešenie a použité technológie


V rámci projektového riadenia sa riešili tieto hlavné oblasti: 

 • Zber požiadaviek, FIT-GAP analýza a návrh riešenia ERP

 • Dodanie funkčného prototypu konkrétnych funkcií ERP Odoo s reálnymi dátami s použitím cloudového riešenia odoo.sh

 • Inštalácia systému na viaceré on-premise prostredia zákazníka

26HOUSE poskytlo riešenie postavené na báze Enterprise Odoo verzie 14 doplnené o:

 • Zákaznícke individuálne úpravy, tzv. customizácie

 • Moduly slovenskej lokalizácie

 • Vybrané doplnkové moduly tretích strán

 • Automatizované integrácie na účtovné systémy

Výsledky a prínosy zavedeného riešenia


Výberom a implementáciou komplexného ERP systému Odoo sa zabezpečila prepojenosť všetkých zaznamenaných údajov z rôznych oddelení, projektov a zamestnancov do jedného celku. Toto prepojenie umožňuje manažmentu sledovať výkonnosť online z akéhokoľvek zariadenia ako napr. profitabilitu projektov, náklady, výnosy a celý rad ďalších KPI na rôznych úrovniach riadenia – projekt, oddelenie, región a celá firma . Reporting sa dokáže flexibilne prispôsobiť aktuálnym požiadavkám a vedenie firmy má tak kontrolu nad všetkými dôležitými ukazovateľmi výkonnosti v reálnom čase.

CRM, Predaj a Projektový modul plne nahradili pôvodné nástroje na manažment obchodných príležitostí, správu objednávok, riadenie projektov a mnoho iného. Flexibilné zdieľanie a výmena  dokumentov online so zákazníkmi a dodávateľmi znížila pracnosť až o polovicu. 

Rozsah aktivít, ktoré Odoo ERP riešenie u klienta pokrýva:

 • Manažment obchodných príležitostí (CRM), objednávky a všetky záznamy súvisiacej komunikácie 

 • Projektové riadenie, evidencia času a vyhodnocovanie ziskovosti projektov

 • Reporting v rámci každého modulu - obchodné príležitosti, predaj, projektové úlohy, vykazovanie času, finančné KPI na úrovni projektov, oddelenia alebo firmy

 • Správa databázy zákazníkov, kontaktov a zamestnancov

 • Centrálne, bezpečné a online dostupné úložisko firemných dokumentov

 • Digitalizácia a automatizované vyťažovanie dát z prijatých faktúr (OCR)

 • Spracovanie prijatých a vystavovanie vydaných faktúr s väzbou na projekty a zákazky

 • Zdieľanie dokumentov so zákazníkmi a dodávateľmi s možnosťou ich nahrávania priamo zákazníkmi

 • Správa zamestnancov, evidencia času, pracovné výkazy (Timesheets)

 • Schvaľovanie a evidencia neprítomností zamestnancov

 • Integrácia s existujúcimi systémami účtovníctva, miezd a personalistiky 

 • Implementácia riešenia v prostredí viacerých spoločností (multicompany)

Zaujal Vás ERP systém Odoo?

Naši odborníci Vám ho bezplatne predstavia >>10 výhod e-learningu pre vašu firmu