Online accounting

For small and large companies accessible from anywhere at anytime and easily .


Order now  Learn more
 

Online Accounting

For small and large companies accessible         from anywhere at anytime and easily.

Try Online DEMO  Learn more

Our references

We are experienced with starting businesses, large companies, and banks.

    

     
Pricing

 


Basic
Odoo Enterprise

220 €  /monthly

Most popular

Sta​ndard

Odoo Enterprise

490 € /monthly

                                            

Profi

Odoo Enterprise

790  /monthly

Yearly payment - 10% 198€ / monthly
440€ / monthly 710€ / monthly
Number of users  
3 10 Unlimited
Number of accounting companies 10 50 Unlimited
Telephone support - Hotline
(working days 9:00-17:00)Hosting - 26HOUSE Cloud


Mobile version


FAQ/Wiki


Legislation update​​


Licence for ARES - Odoo integration
( Odoo v15, v16, v17Licence for FinStat - Odoo integration
( Odoo v15, v16, v17 )   QR code for Invoice SK
( Odoo v15, v16, v17 )   Upgrade of the accounting module based on the main Odoo version.

Opportunity of tailor-made Odoo functions customizationUpgrade for main Odoo version


40 hours

Implementation, configuration and training

 8 hours

20 hours

40 hours

Accessible Odoo Enterprise versions
 
v15
 

v15  


v15  


Best for

Small businesses.

Small and medium businesses.
Bigger and auditing companies, international corporations and holdings.
Order now Order now Order now

Number of users
3

Number of accounting companies 
10

Telephone support - Hotline
(working days 9:00-17:00)

Mobile version

Implementation, configuration and training
8 hours

FAQ/Wiki

Accessible Odoo Enterprise versions 
​v15

Order now

Standard
Odoo Enterprise
490/ monthly


Show features 

Number of users
10

Number of accounting companies 
50

Telephone support - Hotline
(working days 9:00-17:00)

Legislation update

Mobile version

Upgrade of the accounting module based on the main Odoo version

Implementation, configuration and training
20 hours

FAQ/Wiki

Accessible Odoo Enterprise versions 
​v15

Order now

Number of users
Unlimited​

Number of accounting companies 
Unlimited

Telephone support - Hotline
(working days 9:00-17:00)

Legislation update

Mobile version

Upgrade of the accounting module based on the main Odoo version

Implementation, configuration and training
40 hours

FAQ/Wiki

Accessible Odoo Enterprise versions 
​v15

Oppurtunity of tailor-made Odoo functions customization

Upgrade for main Odoo version 
40 hours

Order nowPrices are without taxes.
In the case of buying a licence for initialization on own servers (on-premise), contact info@26house.com.

Make your daily office life easier with Online Accounting.  
Accounting simply and from anywhere in the world.


Access your accounting anywhere in the world through the mobile app or browser.

Create and send invoices, and access all the needed information about your bank accounts, costs, earnings, and debts in one place.


Odoo mobile - backend screen

Access your financial data from around the world.

Online Accounting in Odoo for Czech and Slovak republic from 26HOUSE

Why Online Accounting from 26HOUSE?    
Do more work in less time.


Access everything easily through your digital board.

An online archive of all the documents.

Analyze all of your financial reports and support your business.

Odoo analytics in desktop resolution

Become paperless office today.

What are the other benefits of Online Accounting? 
All of your businesses are in one place.


Tax statements accordingly to the Czech and Slovak legislation.

Financial controlling in real-time.

Compare your financial statements in a specific period of time.


Online accounting for Czechia and Slovakia

How does it work?

The accounting module is fully integrated with other Odoo applications.

Ikona aplikácie Dokumenty v Odoo

Documents

Save your time by uploading, scanning or approving documents and become paperless office

Ikona aplikácie Sklady v Odoo

Inventory

Synchronize every transaction with your inventory and track your supplies in real time

Ikona aplikácie Výdavky v Odoo

Expenses

Check expenses of your employees

Ikona aplikácie Predaj v Odoo

Sales

Change price offers into nice looking invoices by one click an export your information into tables

  Accounting modules

General localization Slovakia

Slovenská účtová osnova platná podľa aktuálnej legislatívy
Základné sadzby pre DPH podľa platnej SR legislatívy
Základné fiškálne pozície pre SR legislatívu

Vzájomné zápočty pohladávok a záväzkov
Lokalizované účtovné zostavy
Precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene
Rozšírenie účtovného denníka (saldokonto, zostavy)
Inventúra záväzkov a pohľadávok
Zavierkové operácie

Faktúra spĺňa všetky požiadavky slovenskej legislatívy. Podporuje všetky druhy odberateľských faktúr
pre platiteľov aj neplatiteľov DPH:
• Zálohová faktúra
• Dobropis / Ťarchopis
• Štandardná odberateľská faktúra
• Rozširuje Kontakt a Tlačové zostavy o atribúty: IČO, DIČ / IČ DPH

Hromadné platobné príkazy na úhradu dodávateľských faktúr.
Import bankového výpisu vrátane platobných symbolov.

Evidencia daňových dokladov k DPH, spracovanie daňových výkazov v zmysle legislatívy - DP k DPH,
KV, SV, OSS - tlačivo v tvare PDF, export do xml pre FS, kontrolné zostavy, výpočet koeficientu.

Evidencia DHM, DNM ako aj neodpisovaného drobného majetku.
Účtovné aj daňové odpisy, karty majetku, tlačové zostavy.
Evidencia sériových čísel, čiarových kódov, tlač čiarových kódov
Inventúra majetku pomocou čiarových kódov
Tlačová zostava inventúry

Kontrolingové reporty pre účtovnú uzávierku: Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Výkaz účtovná závierka.

Vedenie hotovostnej pokladne v mene EUR alebo v cudzích menách.
Vlastné nastavenie prehľadov a filtrov.
Evidencia pokladničných dokladov s DPH podľa legislativy.
Tlačové zostavy pokladničná kniha a pokladničný doklad

Automatizácia procesu vystavovanie zálohových faktúr v zmysle slovenskej legislatívy.
Spracovanie zálohových faktúr v cudzej mene
Tlačové zostavy v súlade s legislativou.

Automatické vyplnenie identifikačných firemných údajov do kontaktov z portálu Finstat. Pri vytváraní nového kontaktu stačí zadať IČO spoločnosti, na základe ktorého sa
automaticky doplnia údaje o spoločnosti (názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH). V cene nie je zahrnutá užívateľská licencia portálu Finstat.

Intrastat je povinný systém zberu údajov pre štatistiku obchodu s tovarom medzi členskými
štátmi Európskej únie. Modul umožnuje export výkazu do formátu XML pre Finančnú správu.

Looking for an answer? 

Frequently Asked Questions 

If you haven't found what you have been looking for don't hesitate to contact us.

V rámci prenájmu licencie na Online Účtovníctvo od spoločnosti 26HOUSE získate pre neobmedzený počet užívateľov a spoločností (u verzie Profi) plnohodnotné účtovníctvo, fakturáciu a dane plne v súlade s českou a slovenskou legislatívou a to vrátane automatickej legislatívnej aktualizácie, Technickej podpory, verzie pre mobilný prístup, Aktualizácia účtovníctvo v rámci hlavnej verzie Odoo, Implementácia, konfigurácia a školenia, návodov a Wiki.

1. Pre využívanie Odoo Účtovníctva je potrebné mať súčasne zakúpené Odoo Enterprise Pokročilý / Custom licencie. Ceny licencií si môžete pozrieť na Odoo.com/pricing

Príklad:

Mám 2 firmy v Slovenskej a Českej Republike a potrebujem 5 interných používateľov. Koľko ma budú stáť Odoo Enterprise licencie?

Pri aktivácií Odoo Enterprise zaplatíte 17,90 € x 12 mesiacov x 5 používateľov = 1074 € za rok.  

2. Mailový server pre odchádzajúcu a prichádzajúcu poštu. Pre tento účel je možné využívanie vášho aktuálneho mailového poskytovateľa alebo treťostrannú službu typu MailGunSendGrid a pod.

Benefits of 26HOUSE Cloud hosting:

  1. Daily backups in 2 different data centers.
  2. Fast response and performance of hosting: PostgreSQL and Odoo are optimized for maximum performance.
  3. Network / networking: Extended options for connecting external systems from/to the Odoo system
  4. Monitoring: proactive monitoring and notification system for tracking the status of servers, KPIs on metrics, availability and performance. It is also possible to define individual notifications, for example for monitoring the proper execution of automated actions or crons.
  5. Maintenance: deployment of Odoo Core module fixes, bugfixes, security patches and continuous improvement of system performance managed by 26HOUSE DevOps specialists. Possible long-term fixation of the Odoo version to a specific version.
  6. Recovery: the ability to restore any backup on-demand to a production or testing instance. Backups are kept daily for the last 7 days (7 backups), weekly for the last 4 weeks (4 backups), monthly for the last 3 months (3 backups). A total of 14 backups, stored in two different geographical locations on different continents.
  7. Shared or Dedicated hosting: The price for 26HOUSE Cloud hosting is operated on shared hosting. If you are interested, we can provide dedicated hosting, the resources of which will be used only by your Odoo instance. The price for dedicated hosting is an additional service, depending on the selected parameters, charged from €250/month.

The amount of concurrent requests that the Odoo Production Environment processes is defined via "worker / workers". With 25 end users accessing and working with the system at the same time, 1 worker is required. For every additional 25 end users or 5,000 visitors to the front end - for example, a website, customer zone, we recommend adding another worker.

The monthly fee for Online Accounting Standard and Online Accounting Profi includes:
- 1x worker for Odoo production environment. The price for each additional worker is €60/month.
- 1x Staging environment. Each additional staging environment is charged €20/month.
- 5 GB of disk space. Every additional 5 GB is charged at €5/month. The required disk space includes the production environment + 2x backups + 1x testing environment. The size of the disk space is depending on the number of managed companies, the amount of data, generated attachments and files stored in the system (reports in PDF, XLSX, etc.).
- security updates and bugfixing. Applies to 26HOUSE modules and customizations. Odoo updates are provided according to the decision of 26HOUSE s.r.o.
-availability of the environment 24/7/365, with the exception of pre-planned maintenance (in the range of 2-6 hours per month)
- hosting services are operated on servers in the European Union
- backup policy - backup of the Production environment takes place every 24 hours. Backups are kept:
- daily for the last 7 days (7 backups),
- weekly for the last 4 weeks (4 backups)
- monthly for the last 3 months (3 backups)
- a total of 14 backups, stored in two different geographical locations on different continents.


Cloud servers providers: UpCloud (Frankfurt), DigitalOcean (Sydney)
- GDPR compliance of the cloud servers: UpCloud - GDPR compliance, DigitalOcean - GDPR compliance
-
Data privacy: The customer is the owner of the data stored in the system.
- Data protection and Security: The Customer's data is stored in a dedicated database, no sharing of data between other customers of the Provider. Secure SSL connection with HTTPS certificate. More information about system security can be found in section: Odoo (the software).


Moduly lokalizácie účtovníctva pre SR a ČR pravidelne dopĺňame o nové funkcionality.
V službe Online Účtovníctvo Štandard alebo Online Účtovníctvo Profi máte zahrnutú aktualizáciu lokalizačných modulov o nové funkcionality, zostavy a reporty. Aktualizácia je vykonaná v prvom kroku na Testovacom prostredí a po Vašom schválení je v dohodnutom termíne nasadená na Produkčné prostredie. 
Aktualizácia modulov je poskytovaná len pre hlavnú verziu Odoo, ktorú používate na Produkčnom prostredí (napríklad pre Odoo 15.0).

V prípade, že máte záujem o prechod na vyššiu hlavnú verziu Odoo - upgrade (napríklad z verzie Odoo 15.0 na verziu Odoo 16.0), tak je potrebné vykonať analýzu pracnosti pre činnosti súvisiace s rozsahom zmien vo vyššej hlavnej verzii Odoo. Do kalkulácie pracnosti vstupujú činnosti, ktoré identifikujú rozsah zmien a spôsob implementácie funkcionalít lokalizácie pre využitie vo vyššej hlavnej verzii Odoo. Pre Online Účtovníctvo Profi je súbor činností nutné rozšíriť o individuálne úpravy, ktoré boli vytvorené na mieru pre Vaše potreby.


Updating the functions of the modules in accordance with changes in Slovak legislation and support in removing functional defects of the modules, within a period reasonable according to the Provider's ability to deliver a bugfix or provide a workaround. It does not contain module updates to the new higher main Odoo version.

What is NOT included in Legislation update?

The legislative update does not include ensuring the compatibility of 26HOUSE modules, customizations and integrations to third-party services, unless the service is related to changes in Slovak or Czech Legislation.
Example: The operation of the ARES information system at the address https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ has been terminated. The new ARES information system is available can be reached at the address https://ares.gov.cz/. The change was made by service's provider, who ended the operation of the previous system. This is not a legislative change.