Prípadová štúdia: CMT Group s.r.o.

CMT Group s.r.o.

CMT Group s.r.o., pôsobí ako líder v oblasti odpadového hospodárstva zberu použitého oleja už viac ako 10 rokov.

Výzvy

CMT Group s.r.o. potrebovalo softvérové riešenie pre minimalizáciu čiastkových riešení, ktoré obsluhovali iba jeden alebo malý počet firemných procesov.  

Riešenie

Implementácia vnútropodnikového informačného ERP systému vrátane individuálnych úprav. Kľúčové realizované oblasti: 

 • Holistická evidencia všetkých údajov a vzťahov so zákazníkmi 
 • Digitálny onboarding zákazníkov 
 • Automatizácia podkladov a výpočtov pre fakturáciu


Na základe špecifickej potreby klienta bola vytvorená na Odoo platforme integrovaná aplikácia s názvom Waste Removal, ktorá slúži na komplexné spracovanie údajov realizovaných zberov odpadov. Tieto činnosti boli pred zavedením Odoo ERP pre užívateľov značne komplikované a ich vyhodnocovanie bolo administratívne náročné, čo malo aj za následok vysokú mieru chybovosti. 

Dnes všetky tieto činnosti vykonávajú aplikácie Odoo spolu s aplikáciou Waste Removal management, ktorá automaticky riadi: 

 • Odberné miesta zberu odpadu 
 • Typy zberných nádob 
 • Intervaly zberu nádob 
 • Široké možnosti a kombinácie obchodných podmienok a spolupráce 
 • Plná podpora IT systému pre rôzne druhy workflow 
 • Zmluvná dokumentácia s online podpisovaním 
 • Automatizovaná pravidelná fakturácia Práve druh podnikania, ktorému sa CMT Group s.r.o. venuje, kladie vysoký dôraz na aktuálnu a presnú správu kontaktov, odberných miest, zákazníckych údajov a konkrétnych obchodných podmienok spolupráce s klientami. 

Skutočnosť, že spoločnosť má viac ako 10 000 aktívnych zákazníkov, vďaka #Odoo môžu tieto kontakty spravovať na jednom mieste efektívne, aktuálne a s vysokou mierou presnosti. 


Vytvorené automatizácie:

 • Generovanie servisných faktúr z evidencie Waste Removal 
 • Zákaznícky portál umožňujúci priamu interakciu zákazníkov s backendom CMT 
 • Generovanie zmluvy obsahujúcej dynamické prílohy 
 • Výpočet termínov dodania, vrátane funkcie vynechania víkendov 
 • Funkcia opakovanej objednávky 
 • Prepočítavanie ceny na základe aktuálnych hodnôt v cenníkoch a priradenie parametrov dynamickej ponuky
 • Automatizácia zálohových faktúr 

Súčasťou dodaných výstupov pre oblasť fakturácie boli okrem iného aj customizované šablóny pre faktúry, alebo customizácia, ktorá umožňuje odosielať faktúru automatizovane na jeden či viac fakturačných emailových adries naraz.

Vytvorené Integrácie:

 • Integrácia s firemnými databázami Finstat (SK) a Ares (CZ)
 • Slovenská účtovná lokalizácia Slovenskej faktúry
 • Slovenská účtovná osnova
 • Automatizovaná integrácia s účtovným softvérom Omega 

Hlavné​ prínosy

Hlavnými prínosmi realizovanej implementácie Odoo ERP sa okrem zníženia administratívnej náročnosti vytvoril kvalitný predpoklad možnosti ďalšieho rastu spoločnosti ako aj jednoduchého rozširovania podnikania CMT Group s.r.o. do zahraničia.

Benefity:

 1. Automatické generovanie servisných faktúr z evidencie Waste Removal
 2. Výrazné zníženie administratívnej náročnosti pre viac ako 10 000 zákazníkov, vďaka aktuálnej a presnej správe kontaktov, odberných miest a obchodných podmienok. 
 3. Ušetrený viac ako jeden pracovný deň prípravy podkladov a výpočtov pre fakturáciu, vďaka automatizácii administratívnych procesov.
 4. Customizované šablóny pre faktúry a ich automatizované odosielanie na jeden či viac fakturačných emailových adries naraz.
 5. Integrácie firemných databáz Finstat a Ares, Slovenská účtovná lokalizácia zálohových faktúr, integrácia s účtovným softvérom Omega. 
 6. Jednoduché škálovanie integrovaného  riešenia pre ďalšie rozširovanie v Českej Republike. 


Historie vývoje informačních systémů
Druhá část