Prípadová štúdia: Slovanet (RadioLAN)

O spoločnosti

Na jar 2022 sa telekomunikačný operátor Slovanet, a.s. stal partnerom a investorom spoločnosti RadioLAN, spol. s.r.o. s cieľom vzájomnej spolupráce, zlepšovania poskytovaných služieb a zákazníckej starostlivosti.

Po dôkladnom vyhodnotení možností ďalšieho rozvoja a prínosov pre zákazníkov sa dospelo k rozhodnutiu o zlúčení oboch spoločností. Stalo sa tak od 1. 4. 2023 a nástupníckou spoločnosťou je Slovanet

Cieľom spojenia je priniesť zákazníkom výhody toho najlepšieho, čo obe firmy poskytujú – či už sú to technológie, produkty alebo starostlivosť o zákazníkov. Samotná značka RadioLAN bude používaná naďalej pre názvy produktov bezdrôtového internetu. 

Výzva

Slovanet

  • 50 dodávateľských faktúr na deň na 1 účtovníka (objednávka / faktúra / schvaľovací proces)
  • Kombinácia custom účtovníctva a SAP

RadioLAN

  • 14 000+ odberateľských faktúr / mesiac
  • 500+ dodávateľských faktúr / mesiac
  • Money S3 

Ako to prebiehalo

1. Q1 2022 Slovanet akvizoval spoločnosť RadioLAN 

2. Q2 2022 RadioLAN: začiatok implementácie Odoo Účtovníctvo  

3. Migrácia 4 miliónov účtovných záznamov

4. Preúčtovanie dvojročnej histórie účtovných dát 

5. Q4 2022 prechod na Odoo Účtovníctvo v dcére RadioLAN a konsolidácia na úrovni Slovanet  

6. Máj 2023 úspešne realizovaný účtovný audit spoločnosťou EY

Odoo je super v tom, že základné účtovníctvo je veľmi dobre a jednoducho zvládnuté, ale hlavná výhoda je v existencii SAP logiky, ktorú Odoo dokáže veľmi efektívne, a za ďaleko nižšie náklady preniesť do kontrolingu a podpory manažérskeho riadenia.

Účtovníctvo začína v nákupe a zrkadlovo v predaji, a vďaka flexibilne zvládnutému procesu objednávok, jednoduchej obsluhe, širokej škále nastavení, analytickej evidencie, a možnosti vytvárania nákladových centier sa dá robiť účtovníctvo vďaka Odoo ďaleko efektívnejšie, automaticky a v požadovanej biznisovej logike konkrétneho podniku. A to, že je Odoo plne webové online ERP už aj so slovenským a českým účtovníctvom je skvelá správa pre naše podniky.

Martin Datko • CFO / Slovanet

Hlavné prínosy

4 x vyššia produktivita: jeden účtovník spracuje viac ako 200 faktúr denne 

Prehľadnosť a manažérsky reporting: nastavenie a práca s 9500 analytickými účtami

Spolahlivosť: úspešne realizovaný účtovný audit EY


Vyskúšať Odoo databázu ZDARMA


Plán Obnovy Slovenska 2023
Digitálna transformácia