Online Účtovníctvo prístupné odkiaľkoľvek z akéhokoľvek zariadenia

Bez ohľadu na operačný systém

Chcem online Účtovníctvo

Aktuálne dáta vždy a všade

Jednoduchý prístup ku všetkému, čo potrebujete
z vašej digitálnej nástenky 

 
Digitálna nástenka v Odoo účtovníctve


Automaticky synchronizované bankové výpisyVšetky účtovné denníky na jednom mieste


Grafické zobrazenie pohybov na bankových účtoch


Rýchly prístup k neuhradeným pohľadávkam a záväzkom

Účtovníctvo pohodlne z mobilu

Pripojte sa odkiaľkoľvek na svete pomocou mobilnej aplikácie alebo jednoducho cez webový prehliadač.

Vystavujte a odosielajte faktúry a pristupujte k informáciam o bankových účtoch, nákladoch, výnosoch, pohľadávkach a záväzkoch na jednom mieste... a to priamo cez mobil!

Mobilnú aplikáciu Odoo si môžete stiahnuť tu pre Android aj iOS.

Mobilná aplikácia Online účtovníctva v Odoo

Pristupujte k vaším finančným dátam z každého kúta sveta.

Online Účtovníctvo v Odoo pre SR a ČR od 26HOUSE

Staňte sa konečne bezpapierovou účtovnou kanceláriou 

Online úložisko a archív všetkých dokumentov

Jednotná auditná, zmenová a komunikačná stopa 

Kompletné riadenie všetkých dokumentov

Šetrite čas nahrávaním, skenovaním a schvaľovaním dokumentov

 Už žiadne ručné kopírovanie dokumentov z mailov

Vytvorenie účtovného dokladu na jeden klik

Chcem online Účtovníctvo

Urobte viac za menej času

Dostaňte zaplatené rýchlejšie

 Vytvorte faktúry z cenových ponúk a objednávok na jeden klik.

Pracujte naraz v neobmedzenom počte okien aj s viacerími firmami v rámci jedného systému.

Posielajte faktúry priamo klientom len jedným kliknutím.

Definujte šablóny pre e-mail a automatizujte.

 Vytvorte jednoducho a zadarmo klientskú zónu pre vašich zákazníkov.

Chcem online Účtovníctvo

Vaše Finančné reporty, tak ako ich potrebujete

Majte pod kontrolou všetky dôležité ukazovatele výkonnosti, a to v reálnom čase

Náhľad Finančných reportov v Odoo - Výnosy a náklady

Zistite, kde strácate peniaze

Sledujte vaše náklady a výnosy za jednotlivé zákazky, a nie len za celú firmu.


Porovnajte svoje čísla medzi obdobiami

Zvoľte si požadované obdobia a rýchlo porovnajte výsledky. 

Finančný kontroling v reálnom čase

Uložte reporty do tabuľkového editora, kde budú vaše údaje automaticky aktualizované.


Majte všetko na jednom mieste

Monitorujte, analyzujte a prezentujte vaše finančné dáta... a to všetko na jednom mieste!

Získajte detailné informácie

Pre rýchly prístup k podrobným údajom jednoducho kliknite na riadky v reporte.


Daňové priznania v súlade so SR a ČR legislatívou

Získajte daňové priznania v súlade s legislatívou Slovenskej a Českej republiky.

 

Analyzujte vaše finančné údaje a podporte vaše podnikanie

Analyzujte vaše finančné údaje a podporte vaše podnikanie

Analyzujte svoje výnosy a náklady pomocou analytických stredísk

Vytvorte si vlastné kategórie pre finačnú analýzu podľa vašich potrieb

Spravujte viacero analytických plánov a čiastkových plánov súbežne

Sledujte zákazky alebo strediská bez potreby exportu dát v prihľadných tabuľkových analýzach
 

Riadenie viac firiem v jednom systéme

Všetky vaše spoločnosti na jednom mieste 

Náhľad riadenia viac firiem v Odoo


Evidencia viacerých spoločností na jednej platforme s rôznymi legislatívami, v rôznych menách a v rôznych jazykoch


Konsolidovaný náhľad na jednotlivé účty, oddelenia, divízie alebo produkty z viac spoločností


Konsolidované a prierezové informácie o  skupine spoločností

Náhľad medzinárodných transakcií v Odoo

Medzinárodné transakcie bez hraníc

 Online evidovanie a zaúčtovanie dokladov v cudzej mene a                          automatický prepočet na domácu menu.

 Automatická aktualizácia kurzového lístka.

 Automatický výpočet kurzových rozdielov pri párovaní platieb.

  Výpočet kurzových rozdielov pre majetok a záväzky na konci                       obdobia.

Chcem online Účtovníctvo

Online Účtovníctvo  v Odoo

 

Šta​ndard

Odoo Enterprise

Cloud 26HOUSE

Profi

Odoo Enterprise

Cloud 26HOUSE

Počet používateľov
10 Neobmedzený
Počet účtovaných firiem 
50 Neobmedzený
Počet Odoo databáz 2 5
Telefonická podpora - Hotline
(pracovné dni 9:00-17:00)


Legislatívna aktualizácia


Mobilná verzia
  
Aktualizácia účtovníctva v rámci hlavnej verzie Odoo


Implementácia, konfigurácie a školenie 20 hodín 40 hodín 
Návody/FAQ/Wiki


Cena 590 € / mesiac 890 € / mesiac
Dostupné verzie Odoo Enterprise  v15 (v16 Q2 2023)  v15 (v16 Q2 2023)
Možnosť prispôsobenia funkcií a procesov v Odoo na mieru 
 Upgrade na vyššiu hlavnú verziu Odoo  40 hodín
Objednať teraz Objednať teraz
Ročná platba - 10% 530 € / mesiac 800 € / mesiac
Určené pre Malé a stredné účtovné a obchodné spoločnosti. Väčšie účtovné a auditórske spoločnosti a združenia, medzinárodné skupiny a holdingy.

Ceny sú uvedené bez DPH

V prípade zakúpenia licencie pre inštaláciu na vlastné servery (on-premise) kontaktujte info@26house.com.

 
Šta​ndard
Odoo Enterprise

Cloud 26HOUSE

Profi
Odoo Enterprise

Cloud 26HOUSE 

Počet používateľov
10 Neobmedzený
Počet účtovaných firiem  
50 Neobmedzený
Telefonická podpora - Hotline
(pracovné dni 9:00-17:00)


Legislatívna aktualizácia

 
Mobilná verzia
Aktualizácia účtovníctva v rámci hlavnej verzie Odoo


Implementácia, konfigurácie a školenie 20 hodín 40 hodín 
Návody/FAQ/Wiki


Cena 590 € / mesiac 890 € / mesiac
Dostupné verzie Odoo Enterprise  v15 (v16 Q2 2023)  v15 (v16 Q2 2023)
Možnosť prispôsobenia funkcií a procesov v Odoo na mieru 
 Upgrade na vyššiu hlavnú verziu Odoo  40 hodín
Objednať teraz Objednať teraz
Ročná platba - 10% 530 € / mesiac 800 € / mesiac
Určené pre Malé a stredné účtovné a obchodné spoločnosti. Väčšie účtovné a auditórske spoločnosti a združenia, medzinárodné skupiny a holdingy.

Ceny sú uvedené bez DPH

V prípade zakúpenia licencie pre inštaláciu na vlastné servery (on-premise) kontaktujte info@26house.com.

  Účtovné moduly 

Základná lokalizácia SR

Slovenská účtová osnova platná podľa aktuálnej legislatívy
Základné sadzby pre DPH podľa platnej SR legislatívy
Základné fiškálne pozície pre SR legislatívu

Vzájomné zápočty pohladávok a záväzkov
Lokalizované účtovné zostavy
Precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene
Rozšírenie účtovného denníka (saldokonto, zostavy)
Inventúra záväzkov a pohľadávok
Zavierkové operácie

Faktúra spĺňa všetky požiadavky slovenskej legislatívy. Podporuje všetky druhy odberateľských faktúr
pre platiteľov aj neplatiteľov DPH:
• Zálohová faktúra
• Dobropis / Ťarchopis
• Štandardná odberateľská faktúra
• Rozširuje Kontakt a Tlačové zostavy o atribúty: IČO, DIČ / IČ DPH

Hromadné platobné príkazy na úhradu dodávateľských faktúr.
Import bankového výpisu vrátane platobných symbolov.

Evidencia daňových dokladov k DPH, spracovanie daňových výkazov v zmysle legislatívy - DP k DPH,
KV, SV, OSS - tlačivo v tvare PDF, export do xml pre FS, kontrolné zostavy, výpočet koeficientu.

Evidencia DHM, DNM ako aj neodpisovaného drobného majetku.
Účtovné aj daňové odpisy, karty majetku, tlačové zostavy.
Evidencia sériových čísel, čiarových kódov, tlač čiarových kódov
Inventúra majetku pomocou čiarových kódov
Tlačová zostava inventúry

Kontrolingové reporty pre účtovnú uzávierku: Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Výkaz účtovná závierka.

Vedenie hotovostnej pokladne v mene EUR alebo v cudzích menách.
Vlastné nastavenie prehľadov a filtrov.
Evidencia pokladničných dokladov s DPH podľa legislativy.
Tlačové zostavy pokladničná kniha a pokladničný doklad

Automatizácia procesu vystavovanie zálohových faktúr v zmysle slovenskej legislatívy.
Spracovanie zálohových faktúr v cudzej mene
Tlačové zostavy v súlade s legislativou.

Automatické vyplnenie identifikačných firemných údajov do kontaktov z portálu Finstat. Pri vytváraní nového kontaktu stačí zadať IČO spoločnosti, na základe ktorého sa
automaticky doplnia údaje o spoločnosti (názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH). V cene nie je zahrnutá užívateľská licencia portálu Finstat.

Intrastat je povinný systém zberu údajov pre štatistiku obchodu s tovarom medzi členskými
štátmi Európskej únie. Modul umožnuje export výkazu do formátu XML pre Finančnú správu.

Hľadáte odpoveď?

Často kladené otázky

Ak ste na tejto stránke nenašli odpoveď na vašu otázku, tak nás neváhajte kontaktovať.

V rámci prenájmu licencie na Online Účtovníctvo od spoločnosti 26HOUSE získate pre neobmedzený počet užívateľov a spoločností (u verzie Profi) plnohodnotné účtovníctvo, fakturáciu a dane plne v súlade s českou a slovenskou legislatívou a to vrátane automatickej legislatívnej aktualizácie, Technickej podpory, verzie pre mobilný prístup, Aktualizácia účtovníctvo v rámci hlavnej verzie Odoo, Implementácia, konfigurácia a školenia, návodov a Wiki.

1. Pre využívanie Odoo Účtovníctva je potrebné mať súčasne zakúpené Odoo Enterprise Pokročilý / Custom licencie. Ceny licencií si môžete pozrieť na Odoo.com/pricing. Pre každú Odoo inštanciu (samostatnú Odoo databázu) je potrebné mať minimálne 1 licenciu Odoo Enterprise Pokročilý.

Príklad:

Mám 2 firmy v Slovenskej a Českej Republike a potrebujem 5 interných používateľov. Koľko ma bude stáť riešenie?

Pri aktivácií Odoo Enterprise zaplatíte 17,90 € x 12 mesiacov x 5 používateľov = 1074 € za rok.  

2. Mailový server pre odchádzajúcu a prichádzajúcu poštu. Pre tento účel je možné využívanie vášho aktuálneho mailového poskytovateľa alebo treťostrannú službu typu MailGunSendGrid a pod.

Množstvo súbežných požiadaviek, ktoré Produkčné prostredie Odoo spracováva, je definované cez “worker / workers”. Pri šiestich koncových používateľoch, ktorí v rovnakom čase pristupujú a pracujú so systémom je potrebný 1 worker. Pre každých ďalších šesť koncových používateľov alebo 5 000 návštevníkov frontendu - napríklad webstránky, zákazníckej zóny, odporúčame pridať ďalší worker.

Mesačný poplatok za Online Účtovníctvo Štandard a Online Účtovníctvo Profi zahrňuje:
- 1x worker pre Produkčné prostredie Odoo. Cena za každého ďalšieho workera je 49 € / mesačne. 
- 1x Testovacie prostredie. Každé ďalšie testovacie prostredie je spoplatnené čiastkou 20 € / mesačne.
- 5 GB diskového priestoru. Každých ďalších 5 GB je spoplatnených čiastkou 4,90 € / mesačne. Do potrebného diskového priestoru sa započítavá produčné prostredie + 2x záloha + 1x testovacie prostredie. Veľkosť diskového priestoru závisí od počtu vedených firiem, množstva dát, vygenerovaných príloh a súborov uchovávaných v systéme (reporty v PDF, XLSX a pod.).
- do 2 ks (Štandard), resp. do 5 ks (Profi) Odoo inštancií (samostatne bežiacich Odoo databáz). Cena za každú ďalšiu Odoo inštanciu je 19 € / mesačne.
- bezpečnostné aktualizácie a bugfixing. Vzťahuje sa na 26HOUSE moduly a customizácie. Aktualizácie Odoo sú poskytované podľa rozhodnutia 26HOUSE s.r.o.
- dostupnosť prostredia 24/7/365 s výnimkou vopred plánovanej údržby (v rozsahu 2-6 hodín mesačne)
- hostingové služby sú prevádzkované na serveroch v Európskej únii
- politika zálohovania - záloha Produkčného prostredia prebieha každých 24 hodín. Uchovávané zálohy sú 
    - denné za posledných 7 dní (7 záloh), 
    - týždenné za posledné 4 týždne (4 zálohy)
    - mesačné za posledné 3 mesiace (3 zálohy)
    - spolu 14 záloh, uložených v dvoch rozdielnych geografických lokalitách na rôznych kontinentoch.

Moduly lokalizácie účtovníctva pre SR a ČR pravidelne dopĺňame o nové funkcionality.
V službe Online Účtovníctvo Štandard alebo Online Účtovníctvo Profi máte zahrnutú aktualizáciu lokalizačných modulov o nové funkcionality, zostavy a reporty. Aktualizácia je vykonaná v prvom kroku na Testovacom prostredí a po Vašom schválení je v dohodnutom termíne nasadená na Produkčné prostredie. 
Aktualizácia modulov je poskytovaná len pre hlavnú verziu Odoo, ktorú používate na Produkčnom prostredí (napríklad pre Odoo 15.0).

V prípade, že máte záujem o prechod na vyššiu hlavnú verziu Odoo - upgrade (napríklad z verzie Odoo 15.0 na verziu Odoo 16.0), tak je potrebné vykonať analýzu pracnosti pre činnosti súvisiace s rozsahom zmien vo vyššej hlavnej verzii Odoo. Do kalkulácie pracnosti vstupujú činnosti, ktoré identifikujú rozsah zmien a spôsob implementácie funkcionalít lokalizácie pre využitie vo vyššej hlavnej verzii Odoo. Pre Online Účtovníctvo Profi je súbor činností nutné rozšíriť o individuálne úpravy, ktoré boli vytvorené na mieru pre Vaše potreby.


Aktualizácia funkcií modulov v zmysle zmien slovenskej legislatívy a podpora pri odstraňovaní funkčných vád modulov, v lehote primeranej podľa možností Poskytovateľa dodať opravu alebo poskytnúť náhradné riešenie. Neobsahuje aktualizácie modulov na hlavnú verziu Odoo.

Online Účtovníctvo pre účtovné firmy

Pre dlhodobo udržateľné a bezpečné riešenie odporúčame využívanie jednej Odoo inštancie (t.j. jednej Odoo databázy s platným Odoo Enterprise subscription kľúčom) pre účtovanie spoločností, pre ktoré Vám bude vyhovovať mať dáta v rámci jednej databázy, či už pre potreby reportingu, auditov, agregovaných zostáv a štatistík. Môže ísť o skupiny firiem, či holdingy.

Zbavte sa manuálnej administratívnej činnosti - automatizujte!

Modul Účtovníctvo je plne integrovaný s ostatnými aplikáciami Odoo.

Ikona aplikácie Dokumenty v Odoo

Dokumenty

Šetrite čas nahrávaním účtov, skenovaním zmlúv, schvaľovaním dokumentov a staňte sa bezpapierovou spoločnosťou


Ikona aplikácie Sklady v Odoo

Sklady

Synchronizujte každú transakciu s vaším skladom, aby ste mali vždy aktuálnu skladovú evidenciu

Ikona aplikácie Výdavky v Odoo

Výdavky

Sledujte výdavky vašich zamestnancov

Ikona aplikácie Predaj v Odoo

Predaj

Premeňte cenové ponuky na profesionálne vyzerajúce faktúry jedným kliknutím a exportujte svoje údaje do tabuliek

Naše referencie

Máme skúsenosti so začínajúcimi podnikateľmi, s veľkými firmami, a tiež s bankami