Servisné služby na vyžiadanie - 1 hodina
90,00 € 90,00 € 90.0 EUR
Predmet a rozsah Servisných služieb podpory a údržby:
• Vývoj nových funkcií
• Email & telefonická podpora
• Podpora s hlásením chýb v predvolenom systéme na server Odoo S.A.
• Incidenty spôsobené nesprávnym použitím alebo zlou konfiguráciou spôsobené Objednávateľom
• Incidenty L3 spôsobené Vadami Diela, ak nie sú zakúpené Paušalne Servisné služby podpory a údržby

Predmet a rozsah Inštalačných a konfiguračných služieb:
• Inštalácia, konfigurácia, nastavenie prostredia, testovanie, UAT Úpravy formulárov, reportov, pracovných postupov Aktualizácia Diela alebo softvéru Odoo S.A.
• Podpora dodatočnej migrácie dát
• Inštalácia a migrácia na novú verziu - deployment
• Vývoj nových funkcií, testovanie, UAT

Predmet a rozsah Školiacich a tréningových služieb:
• Uživateľské školenia a konzultácie
• Technické a programátorské školenie

Všeobecné obchodné podmienky:
• Služby sa účtujú za každých začatých 15 minút
• Platnosť zakúpeného Balíka je 12 mesiacov od dátumu objednávky
• Odozva na požiadavku do 2 pracovných dní
• Odstránenie vád v lehote primeranej podľa rozhodnutia Poskytovateľa
• Služby sa poskytujú vzdialene online formou
• Služby na mieste Objednávateľa, príplatok za dopravu 0.45€/km
• Mesačná obnova testovacieho prostredia - 29€ mesačne
Servisné služby na vyžiadanie - 5 hodín
375,00 € 375,00 € 375.0 EUR
Predmet a rozsah Servisných služieb podpory a údržby:
• Vývoj nových funkcií
• Email & telefonická podpora
• Podpora s hlásením chýb v predvolenom systéme na server Odoo S.A.
• Incidenty spôsobené nesprávnym použitím alebo zlou konfiguráciou spôsobené Objednávateľom Incidenty L3 spôsobené Vadami Diela, ak nie sú zakúpené Paušalne Servisné služby podpory a údržby

Predmet a rozsah Inštalačných a konfiguračných služieb:
• Inštalácia, konfigurácia, nastavenie prostredia, testovanie, UAT Úpravy formulárov, reportov, pracovných postupov Aktualizácia Diela alebo softvéru Odoo S.A.
• Podpora dodatočnej migrácie dát
• Inštalácia a migrácia na novú verziu - deployment
• Vývoj nových funkcií, testovanie, UAT

Predmet a rozsah Školiacich a tréningových služieb:
• Uživateľské školenia a konzultácie
• Technické a programátorské školenie

Všeobecné obchodné podmienky:
• Služby sa účtujú za každých začatých 15 minút
• Platnosť zakúpeného Balíka je 12 mesiacov od dátumu objednávky
• Odozva na požiadavku do 2 pracovných dní
• Odstránenie vád v lehote primeranej podľa rozhodnutia Poskytovateľa
• Služby sa poskytujú vzdialene online formou
• Služby na mieste Objednávateľa, príplatok za dopravu 0.45€/km
• Mesačná obnova testovacieho prostredia - 29€ mesačne
Servisné služby na vyžiadanie - 20 hodín
1 280,00 € 1 280,00 € 1280.0 EUR
Predmet a rozsah Servisných služieb podpory a údržby:
• Vývoj nových funkcií
• Email & telefonická podpora
• Podpora s hlásením chýb v predvolenom systéme na server Odoo S.A.
• Incidenty spôsobené nesprávnym použitím alebo zlou konfiguráciou spôsobené Objednávateľom Incidenty L3 spôsobené Vadami Diela, ak nie sú zakúpené Paušalne Servisné služby podpory a údržby

Predmet a rozsah Inštalačných a konfiguračných služieb:
• Inštalácia, konfigurácia, nastavenie prostredia, testovanie, UAT Úpravy formulárov, reportov, pracovných postupov Aktualizácia Diela alebo softvéru Odoo S.A.
• Podpora dodatočnej migrácie dát
• Inštalácia a migrácia na novú verziu - deployment
• Vývoj nových funkcií, testovanie, UAT

Predmet a rozsah Školiacich a tréningových služieb:
• Uživateľské školenia a konzultácie
• Technické a programátorské školenie

Všeobecné obchodné podmienky:
• Služby sa účtujú za každých začatých 15 minút
• Platnosť zakúpeného Balíka je 12 mesiacov od dátumu objednávky
• Odozva na požiadavku do 2 pracovných dní
• Odstránenie vád v lehote primeranej podľa rozhodnutia Poskytovateľa
• Služby sa poskytujú vzdialene online formou
• Služby na mieste Objednávateľa, príplatok za dopravu 0.45€/km
• Mesačná obnova testovacieho prostredia - 29€ mesačne
Servisné služby na vyžiadanie - 10 hodín
690,00 € 690,00 € 690.0 EUR
Predmet a rozsah Servisných služieb podpory a údržby:
• Vývoj nových funkcií
• Email & telefonická podpora
• Podpora s hlásením chýb v predvolenom systéme na server Odoo S.A.
• Incidenty spôsobené nesprávnym použitím alebo zlou konfiguráciou spôsobené Objednávateľom Incidenty L3 spôsobené Vadami Diela, ak nie sú zakúpené Paušalne Servisné služby podpory a údržby

Predmet a rozsah Inštalačných a konfiguračných služieb:
• Inštalácia, konfigurácia, nastavenie prostredia, testovanie, UAT Úpravy formulárov, reportov, pracovných postupov Aktualizácia Diela alebo softvéru Odoo S.A.
• Podpora dodatočnej migrácie dát
• Inštalácia a migrácia na novú verziu - deployment
• Vývoj nových funkcií, testovanie, UAT

Predmet a rozsah Školiacich a tréningových služieb:
• Uživateľské školenia a konzultácie
• Technické a programátorské školenie

Všeobecné obchodné podmienky:
• Služby sa účtujú za každých začatých 15 minút
• Platnosť zakúpeného Balíka je 12 mesiacov od dátumu objednávky
• Odozva na požiadavku do 2 pracovných dní
• Odstránenie vád v lehote primeranej podľa rozhodnutia Poskytovateľa
• Služby sa poskytujú vzdialene online formou
• Služby na mieste Objednávateľa, príplatok za dopravu 0.45€/km
• Mesačná obnova testovacieho prostredia - 29€ mesačne
PROFESIA.SK konektor
1 650,00 € 1 650,00 € 1650.0 EUR
• Profesia.sk obojstranný konektor
• Produkt umožňuje zasielanie vytvorenej inzercie na Profesia.sk automaticky z Odoo a spätne prijímanie dát o uchádzačoch z Profesia.sk do Odoo

• Predpokladaný dátum vydania máj 2021
Účtová osnova ČR
0,00 € 0.0 EUR
• Automaticky doplnený číselník syntetických účtov z účtovnej osnovy v zmysle platnej českej legislatívy
• Slovenská Legislatívne podpora a doplnenie tlačových zostáv
Účtová osnova SR
0,00 € 0.0 EUR
• Automaticky doplnený číselník syntetických účtov z účtovnej osnovy v zmysle platnej slovenskej legislatívy
• Slovenská Legislatívna podpora a doplnenie tlačových zostáv
PAY by square
0,00 € 0.0 EUR
• Štandard pre umiestňovanie platobných údajov do QR kódov
• Umožňuje rýchlu a pohodlnú úhradu vašich faktúr pomocou načítania QR kódu
• Klient načíta prostredníctvom mobilu QR kód a faktúra sa automaticky uhradí
• Upozornenie: Modul vyžaduje platné prihlasovacie údaje na PAY by square (https://bysquare.com/) a modul Faktúra SR / Faktúra CZ

• Verzia 14 - predpokladaný dátum vydania apríl 2021

POHODA export do XML
990,00 € 990,00 € 990.0 EUR
• Ak vediete účtovníctvo v systéme POHODA, svoje dáta z Odoo viete prepojiť priamo so systémom POHODA prostredníctvom jednoduchého importu a exportu XML souborů
• Zabezpečíte tak synchronizáciu dát v oboch systémoch
FinStat integrácia
400,00 € 400,00 € 400.0 EUR
• Automatické vyplnenie identifikačných firemných údajov do kontaktov z portálu FinStat
• Pri vytváraní nového kontaktu stačí zadať IČO spoločnosti, na základe ktorého sa automaticky doplnia údaje o spoločnosti (Názov spoločnosti, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH)
• Upozornenie: Modul vyžaduje platné prihlasovacie údaje na FinStat PREMIUM API a modul Faktúra SR / Faktúra CZ
ARES integrácia
790,00 € 790,00 € 790.0 EUR
• Prelinkovanie na Daňový portál
• Pri vytváraní nového kontaktu sa zobrazí zoznam spoločností z portálu ARES. Po potvrdení spoločnosti sa automaticky naplnia údaje do položiek formulára.

• Plnia sa tieto údaje:
- Názov spoločnosti
- Sídlo spoločnosti – ulica, číslo, mesto, PSČ
- Identifikačné údaje spoločnosti - IČO, DIČ

• Predpokladaný dátum vydania máj 2021
Faktúra SR
990,00 € 990,00 € 990.0 EUR
Faktúru možno vystaviť z cenovej ponuky, objednávky ako aj plne automatizovane. Faktúra spĺňa všetky požiadavky slovenskej legislatívy. Podporuje všetky druhy odberateľských faktúr pre platiteľov aj neplatiteľov DPH :

• Zálohová faktúra
• Dobropis / Ťarchopis
• Štandardná odberateľská faktúra
• Rozširuje Kontakt a Tlačové zostavy o atribúty: IČO, DIČ / IČ DPH
Faktúra ČR
990,00 € 990,00 € 990.0 EUR
Faktúru možno vystaviť z cenovej ponuky, objednávky ako aj plne automatizovane. Faktúra spĺňa všetky požiadavky českej legislatívy. Podporuje všetky druhy odberateľských faktúr pre platiteľov aj neplatiteľov DPH :

• Zálohová faktúra
• Dobropis / Ťarchopis
• Štandardná odberateľská faktúra
• Rozširuje Kontakt a Tlačové zostavy o atribúty: IČO, DIČ / IČ DPH
Jobs.cz konektor (LMC group)
3 700,00 € 3 700,00 € 3700.0 EUR
• Jobs.cz obojstranný konektor
• Produkt umôžňuje zasielanie vytvorenej inzercie na Jobs.cz automaticky z Odoo a spätne prijímanie dát o uchádzačoch z Jobs.cz do Odoo

• Predpokladaný dátum vydania máj 2021
Automatizácia zálohových faktúr SR
900,00 € 900,00 € 900.0 EUR
• Pracujete so zálohami? Náš modul dokáže celý proces v zmysle našej legislatívy automatizovať
• Komplexné riešenie práce so Zálohovými faktúrami a Daňovými doklady k prijatej platbe, vrátane ich plne automatického výsledného zúčtovania v konečnej fakturácií a metodiky účtovania

• Predpokladaný dátum vydania 5/2021
Ročná legislatívna aktualizácia SR
490,00 € 490,00 € 490.0 EUR
• Legislatívna podpora, účtovné, daňové, fakturačné agendy vrátane editačných dialógov, tlačových zostáv a reportov
• Zabezpečuje zhodu účtovného a fakturačného produktu s aktuálne platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj aktualizáciami tlačových zostáv
Ročná legislatíva aktualizácia ČR
490,00 € 490,00 € 490.0 EUR
• Legislatívna podpora, účtovné, daňové, fakturačné agendy vrátane editačných dialógov, tlačových zostáv a reportov
• Zabezpečuje zhodu účtovného a fakturačného produktu s aktuálne platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky ako aj upgrade tlačových zostáv
LinkedIn konektor
1 980,00 € 1 980,00 € 1980.0 EUR
• Produkt umožňuje zasielanie vytvorené inzercie na LinkedIn z prostredia Odoo vrátane spätného reakcie a ich dát o uchádzačoch na LinkedIn

• Predpokladaný dátum vydania máj 2021
Slovenské SEPA platby
90,00 € 90,00 € 90.0 EUR
• Generovanie platobných príkazov na úhradu vo formáte SEPA XML prispôsobené slovenským bankovým štandardom sepa formátu
26HOUSE inštalačné služby
90,00 € 90,00 € 90.0 EUR
Predmet a rozsah Servisných služieb podpory a údržby:
• Inštalácia, konfigurácia, nastavenie prostredia, testovanie,

Všeobecné obchodné podmienky:
• Služby sa poskytujú vzdialene online formou
• Zahrňuje rozsah prác do 1 hodiny
• Zákazník musí udeliť prístup pre 26HOUSE do svojho repozitára
• Platnosť zakúpeného Balíka je 12 mesiacov od dátumu objednávky
• Odozva na požiadavku do 2 pracovných dní
• Odstránenie vád v lehote primeranej podľa rozhodnutia Poskytovateľa