Servisní služby na vyžádání - 1 hodina
90,00 € 90,00 € 90.0 EUR
Předmět a rozsah Servisních služeb podpory a údržby:
• Vývoj nových funkcí
• Email & telefonická podpora
• Podpora s hlášením chyb ve výchozím systému na server Odoo S.A.
• Incidenty způsobené nesprávným použitím nebo špatnou konfigurací způsobené Objednatelem
• Incidenty L3 způsobené Vadami Díla, pokud nejsou zakoupeny paušální Servisní služby podpory a údržby

Předmět a rozsah Instalačních a konfiguračních služeb:
• Instalace, konfigurace, nastavení prostředí, testování, UAT Úpravy formulářů, reportů, pracovních postupů Aktualizace Díla nebo softwaru Odoo S.A.
• Podpora dodatečné migrace dat
• Instalace a migrace na novou verzi - deployment
• Vývoj nových funkcí, testování, UAT

Předmět a rozsah Školicích a tréninkových služeb:
• Uživatelské školení a konzultace
• Technické a programátorské školení

Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb na vyžádání:
• 26HOUSE Služby se účtují za každých započatých 15 minut
• Platnost zakoupeného balíku je 12 měsíců od data objednávky
• Odezva na požadavek do 2 pracovních dnů
• Odstranit vady ve lhůtě přiměřené podle rozhodnutí Poskytovatele
• Služby jsou poskytovány vzdáleně online formou
• Služby na místě Objednatele, příplatek za dopravu 12Kč/km
• Měsíční obnova testovacího prostředí - 750Kč měsíčně
Servisní služby na vyžádání - 5 hodin
375,00 € 375,00 € 375.0 EUR
Předmět a rozsah Servisních služeb podpory a údržby:
• Vývoj nových funkcí
• Email & telefonická podpora
• Podpora s hlášením chyb ve výchozím systému na server Odoo S.A.
• Incidenty způsobené nesprávným použitím nebo špatnou konfigurací způsobené Objednatelem Incidenty L3 způsobené Vadami Díla, pokud nejsou zakoupeny paušální Servisní služby podpory a údržby

Předmět a rozsah Instalačních a konfiguračních služeb:
• Instalace, konfigurace, nastavení prostředí, testování, UAT Úpravy formulářů, reportů, pracovních postupů Aktualizace Díla nebo softwaru Odoo S.A.
• Podpora dodatečné migrace dat
• Instalace a migrace na novou verzi - deployment
• Vývoj nových funkcí, testování, UAT

Předmět a rozsah Školicích a tréninkových služeb:
• Uživatelské školení a konzultace
• Technické a programátorské školení

Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb na vyžádání:
• 26HOUSE Služby se účtují za každých započatých 15 minut
• Platnost zakoupeného balíku je 12 měsíců od data objednávky
• Odezva na požadavek do 2 pracovních dnů
• Odstranit vady ve lhůtě přiměřené podle rozhodnutí Poskytovatele
• Služby jsou poskytovány vzdáleně online formou
• Služby na místě Objednatele, příplatek za dopravu 12Kč/km
• Měsíční obnova testovacího prostředí - 750Kč měsíčně
Servisní služby na vyžádání - 20 hodin
1 280,00 € 1 280,00 € 1280.0 EUR
Předmět a rozsah Servisních služeb podpory a údržby:
• Vývoj nových funkcí
• Email & telefonická podpora
• Podpora s hlášením chyb ve výchozím systému na server Odoo S.A.
• Incidenty způsobené nesprávným použitím nebo špatnou konfigurací způsobené Objednatelem Incidenty L3 způsobené Vadami Díla, pokud nejsou zakoupeny paušální Servisní služby podpory a údržby

Předmět a rozsah Instalačních a konfiguračních služeb:
• Instalace, konfigurace, nastavení prostředí, testování, UAT Úpravy formulářů, reportů, pracovních postupů Aktualizace Díla nebo softwaru Odoo S.A.
• Podpora dodatečné migrace dat
• Instalace a migrace na novou verzi - deployment
• Vývoj nových funkcí, testování, UAT

Předmět a rozsah Školicích a tréninkových služeb:
• Uživatelské školení a konzultace
• Technické a programátorské školení

Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb na vyžádání:
• 26HOUSE Služby se účtují za každých započatých 15 minut
• Platnost zakoupeného balíku je 12 měsíců od data objednávky
• Odezva na požadavek do 2 pracovních dnů
• Odstranit vady ve lhůtě přiměřené podle rozhodnutí Poskytovatele
• Služby jsou poskytovány vzdáleně online formou
• Služby na místě Objednatele, příplatek za dopravu 12Kč/km
• Měsíční obnova testovacího prostředí - 750Kč měsíčně
Servisní služby na vyžádání - 10 hodin
690,00 € 690,00 € 690.0 EUR
Předmět a rozsah Servisních služeb podpory a údržby:
• Vývoj nových funkcí
• Email & telefonická podpora
• Podpora s hlášením chyb ve výchozím systému na server Odoo S.A.
• Incidenty způsobené nesprávným použitím nebo špatnou konfigurací způsobené Objednatelem Incidenty L3 způsobené Vadami Díla, pokud nejsou zakoupeny paušální Servisní služby podpory a údržby

Předmět a rozsah Instalačních a konfiguračních služeb:
• Instalace, konfigurace, nastavení prostředí, testování, UAT Úpravy formulářů, reportů, pracovních postupů Aktualizace Díla nebo softwaru Odoo S.A.
• Podpora dodatečné migrace dat
• Instalace a migrace na novou verzi - deployment
• Vývoj nových funkcí, testování, UAT

Předmět a rozsah Školicích a tréninkových služeb:
• Uživatelské školení a konzultace
• Technické a programátorské školení

Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb na vyžádání:
• 26HOUSE Služby se účtují za každých započatých 15 minut
• Platnost zakoupeného balíku je 12 měsíců od data objednávky
• Odezva na požadavek do 2 pracovních dnů
• Odstranit vady ve lhůtě přiměřené podle rozhodnutí Poskytovatele
• Služby jsou poskytovány vzdáleně online formou
• Služby na místě Objednatele, příplatek za dopravu 12Kč/km
• Měsíční obnova testovacího prostředí - 750Kč měsíčně
PROFESIA.SK konektor
1 650,00 € 1 650,00 € 1650.0 EUR
• Profesia.sk oboustranný konektor
• Produkt umožňuje zasílání vytvořené inzerce na Profesia.sk automaticky z Odoo a zpětně příjem dat o uchazečích z Profesia.sk do Odoo

• Předpokládany datum vydání květen 2021
Účetní osnova ČR
0,00 € 0.0 EUR
• Automaticky doplněn číselník syntetických účtů z účetní osnovy ve smyslu platné české legislativy
• Česká Legislativní podpora a doplnění tiskových sestav
Účetní osnova SR
0,00 € 0.0 EUR
• Automaticky doplněn číselník syntetických účtů z účetní osnovy ve smyslu platné slovenské legislativy
• Slovenská Legislativní podpora a doplnění tiskových sestav
PAY by square
0,00 € 0.0 EUR
• Standard pro připojování platebních údajů do QR kódů
• Umožňuje rychlou a pohodlnou úhradu vašich faktur pomocí načítání QR kódu
• Klient načte prostřednictvím mobilu QR kód a faktura se automaticky uhradí
• Upozornění: Modul vyžaduje platné přihlašovací údaje na PAY by square (https://bysquare.com/) a modul Faktura SR / Faktura CZ

• Verze 14 - předpokládany datum vydání duben 2021

POHODA export do XML
990,00 € 990,00 € 990.0 EUR
• Pokud vedete účetnictví v systému POHODA, svá data z Odoo víte propojit přímo se systémem POHODA prostřednictvím jednoduchého importu a exportu XML súborov
• Zajistíte tak synchronizaci dat v obou systémech
FinStat integrace
400,00 € 400,00 € 400.0 EUR
• Automatické vyplnění identifikačních firemních údajů do kontaktů z portálu FinStat
• Při vytváření nového kontaktu stačí zadat IČO společnosti, na základě kterého se automaticky doplní údaje o společnosti (Název společnosti, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH)
• Upozornění: Modul vyžaduje platné přihlašovací údaje na FinStat PREMIUM API a modul Faktura SR / Faktura CZ
ARES integrace
790,00 € 790,00 € 790.0 EUR
• Prolinkovanie na Daňový portál
• Při vytváření nového kontaktu se zobrazí seznam společností z portálu ARES. Po potvrzení společnosti se automaticky naplní údaje do položek formuláře.

• Plní se tyto údaje:
- Název společnosti
- Adresa společnosti - ulice, číslo, město, PSČ
- Identifikační údaje společnosti - IČO, DIČ

• Předpokládany datum vydání květen 2021
Faktura SR
990,00 € 990,00 € 990.0 EUR
• Fakturu lze vystavit z cenové nabídky, objednávky i plně automatizovaně. Faktura splňuje všechny požadavky české legislativy. Podporuje všechny druhy odběratelských faktur pro plátců i neplátce DPH:

• Zálohová faktura
• Dobropis / Doklad o zatížení
• Standardní odběratelská faktura
• Rozšiřuje Kontakt a Tiskové sestavy o atributy: IČO, DIČ / IČ DPH
Faktura ČR
990,00 € 990,00 € 990.0 EUR
Fakturu lze vystavit z cenové nabídky, objednávky i plně automatizovaně. Faktura splňuje všechny požadavky české legislativy. Podporuje všechny druhy odběratelských faktur pro plátců i neplátce DPH:

• Zálohová faktura
• Dobropis / Doklad o zatížení
• Standardní odběratelská faktura
• Rozšiřuje Kontakt a Tiskové sestavy o atributy: IČO, DIČ / IČ DPH
Jobs.cz konektor (LMC group)
3 700,00 € 3 700,00 € 3700.0 EUR
• Jobs.cz oboustranný konektor
• Produkt umožňuje zasílání vytvořené inzerce na Jobs.cz automaticky z Odoo a zpětně příjem dat o uchazečích z Jobs.cz do Odoo

• Předpokládany datum vydání květen 2021
Automatizace zálohových faktur SR
900,00 € 900,00 € 900.0 EUR
• Pracujete se zálohami? Náš modul dokáže celý proces ve smyslu naší legislativy automatizovat
• Komplexní řešení práce se Zálohovými fakturami a Daňovými doklady k přijaté platbě, včetně jejich plně automatického výsledného zúčtování v konečné fakturaci a metodiky účtování

• Předpokládany datum vydání 5/2021
Roční legislativna aktualizace SR
490,00 € 490,00 € 490.0 EUR
• Legislativní podpora, účetní, daňové, fakturační agendy včetně editačních dialogů, tiskových sestav a reportů
• Zajišťuje shodu účetního a fakturačního produktu s aktuálně platnými, obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky i aktualizacemi tiskových sestav
Roční legislativa aktualizace ČR
490,00 € 490,00 € 490.0 EUR
• Legislativní podpora, účetní, daňové, fakturační agendy včetně editačních dialogů, tiskových sestav a reportů
• Zajišťuje shodu účetního a fakturačního produktu s aktuálně platnými, obecně závaznými právními předpisy České republiky i upgrade tiskových sestav
LinkedIn konektor
1 980,00 € 1 980,00 € 1980.0 EUR
• Produkt umožňuje zasílání vytvořené inzerce na LinkedIn z prostředí Odoo včetně zpětného reakce a jejich dat uchazečů na LinkedIn

• Předpokládany datum vydání květen 2021
Slovenské SEPA platby
90,00 € 90,00 € 90.0 EUR
• Generování platebních příkazů k úhradě ve formátu SEPA XML přizpůsobené slovenská bankovním standardem SEPA formátu
26HOUSE instalační služby
90,00 € 90,00 € 90.0 EUR
Předmět a rozsah Servisních služeb podpory a údržby:
• Instalace, konfigurace, nastavení prostředí, testování

Všeobecné obchodní podmínky:
• Služby jsou poskytovány vzdáleně online formou
• Zahrnuje rozsah prací do 1 hodiny
• Zákazník musí udělit přístup pro 26HOUSE do svého repozitáře
• Platnost zakoupeného balíku je 12 měsíců od data objednávky
• Odezva na požadavek do 2 pracovních dnů
• Odstranit vady ve lhůtě přiměřené podle rozhodnutí Poskytovatele